LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 26: Từ ngày 04/3 đến ngày 09/3/2019

Trực BGH: Đ/C Nghệ

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

04/3

Chào cờ + Học 4 tiết Dạy bù cho các đội tuyển

* Dạy học theo lịch.

* Thứ 5: 14 giờ 00, Họp Hội đồng

               16 giờ 00, Sinh Hoạt chi bộ.

* Thứ 7: 14 giờ 00, triển khai câu lạc bộ STEM (P. họp tầng 3)

   Thành phần: Các đ/c, P. Hùng, Trí, T. Hùng, Đạt L, Lập L,      Q. Nam, H. Nam, Huế, Ngọc T, Minh T; các học sinh đã đăng ký tham gia câu lạc bộ STEM (có danh sách kèm theo).

   Trân trọng mời các giáo viên quan tâm đến chương trình STEM cùng tham dự.

* Đi công tác

  + Thứ 2: Hùng T, Hương S, Xuân T

  + Thứ 2, 3: Đ/c Hùng T

  + Thứ 4: Đ/c Bình, đ/c Hùng T

  + Từ 08 đến hết 12/3/2019: Nghệ, Tâm S, Thủy CD

    (Các tổ bố trí dạy thay).

Ba

05/3

Học theo TKB Học chiều

06/3

nt nt
Năm

07/3

nt Họp Hội đồng

Sinh Hoạt chi bộ

Sáu

08/3

nt Học chiều
Bảy

09/3

Học 4 tiết + Sinh hoạt Dạy bù cho các đội tuyển

Triển khai các CLB

 

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F
Thứ 2

04/3

Văn
Thứ 3

05/3

Hóa Hóa  Anh Toán Sử Địa Văn Văn Toán
Thứ 4

06/3

Toán Toán Toán Toán Sinh Địa Sử Toán  Anh Văn
Thứ 5

07/3

 
Thứ 6

08/3

Hóa Hóa Văn  Anh Toán Pháp
Thứ 7

09/3

 

  11T1 11T2 11L 11H 11S 11V 11SĐ 11A1 11A2 11F
Thứ 2

04/3

Địa Sử Toán  Anh Pháp
Thứ 3

05/3

Hóa Toán Toán Sinh Văn Văn  Anh  Anh Toán
Thứ 4

06/3

Toán Toán Hóa Toán Văn Địa  Anh Toán Pháp
Thứ 5

07/3

Thứ 6

08/3

Toán Toán Hóa Sinh
Thứ 7

09/3

       

 

  10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

04/3

Văn Địa  Anh Pháp
Thứ 3

05/3

Tin Tin Toán Hóa Sinh Văn    Anh Toán Toán
Thứ 4

06/3

Toán Toán Toán Sinh Địa Văn  Anh  Anh Pháp
Thứ 5

07/3

 
Thứ 6

08/3

Toán Toán Hóa Toán    
Thứ 7

09/3

 

 

LỊCH HỌC BÙ KIẾN THỨC CHO CÁC ĐỘI TUYỂN

Tuần 3: Từ 04/3 đến 09/3/2019

Thứ ngày Đội tuyển Khối Môn

học

Phòng học Khối Môn

học

Phòng học
Thứ 2

04/3

Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh, Pháp 12 Toán 12 Hóa
Văn, Sử, Địa 12 Toán 12 SĐ
Toán, Lý, Sinh, Tin 11 Hóa 11 Sinh
Thứ 7

09/3

Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh, Pháp 11 Toán 11 Sinh 12 Toán 12 Hóa
Văn, Sử, Địa 11 Toán 11 Văn 12 Toán 12 SĐ

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục