LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuấn 29: Từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020

Trực BGH: Đ/c Bình

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

18/5

Chào cờ + Học 4 tiết Sinh hoạt chi bộ

* Dạy học theo TKB

* Thứ 2:

+ 14 giờ 00, hội ý BGH, BCH Công đoàn, Tổ trưởng C/M;

+ 14 giờ 30, sinh hoạt chi bộ.

* Chủ nhật: 14 giờ 00, Đại hội Đảng bộ trường (Phiên thứ nhất)

+ Trang phục dự Đại hội:

Nam: áo sơ mi trắng, quần tối màu;

Nữ: áo dài truyền thống.

+ Các đồng chí mang theo thẻ đảng để biểu quyết.

 

Ba

19/5

Học theo TKB Học chiều

20/5

nt Bồi dưỡng dự tuyển
Năm

21/5

nt Học chiều
Sáu

22/5

nt Bồi dưỡng dự tuyển
Bảy

23/5

Học 4 tiết + Sinh hoạt
CN

24/5

Đại hội Đảng bộ trường

(Phiên thứ nhất)

 

LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG

Tuần 29: Từ ngày 18/5 đến 23/5/2020

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F 11T1 11T2 11L 11H 11S
Thứ 2

18/5

Thứ 3

19/5

Toán Toán Hóa Toán Văn Sử Anh Anh Pháp Toán Toán Hóa Sinh
Thứ 4

20/5

Thứ 5

21/5

Toán Toán Sinh Toán Địa Toán Toán Toán Toán Toán Toán
Thứ 6

22/5

Thứ 7

23/5

 

  11V 11SĐ 11A1 11A2 11F 10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

18/5

Thứ 3

19/5

Văn Địa Toán Anh Toán Toán Toán Toán Sinh Văn Địa Anh Toán Toán
Thứ 4

20/5

Thứ 5

21/5

Sử Sử Anh Toán Pháp Toán Hóa Toán Anh Sử Toán Anh Pháp
Thứ 6

22/5

Thứ 7

23/5

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 2 (Từ 18/5 đến 23/5/2020)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Tư

20/5

Chiều Hữu Đạt L Hảo Huế Trung T Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền
Thứ Sáu

22/5

Chiều Hữu Hiếu Hảo Huế Trung T Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền

 

 

Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Tư

20/5

Chiều P. Hùng Cường Thi Quang Dũng Chi Lĩnh Lập Đ Dung A Tâm P
Thứ Sáu

22/5

Chiều P. Hùng Cường Thọ Quang Dũng Chi Lĩnh Lập Đ Dung A Tâm P

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục