CÁC CUỘC THI LIÊN MÔN, TÍCH HỢP NĂM HỌC 2016 – 2017

CÁC CUỘC THI: VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC VÀ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

Các mốc thời gian quan trọng:

1) Triển khai cho học sinh và giáo viên toàn trường: tháng 9/2016.

2) Các tổ rà soát đánh giá: cuộc họp tổ chuyên môn ngày 22/12/2016.

3) Hoàn thiện và nạp sản phẩm cho đồng chí Lê Phi Hùng: trước ngày 6/1/2017.

4) Gửi dự thi cấp tỉnh: trước ngày 12/1/2017.

Các văn bản liên quan:

TT Công văn Tải về
1 Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cuộc thi CV 3844
2 Công văn số 1220/SGD ĐT-GDTrH ngày 16/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cuộc thi CV 1220

Bài viết cùng chuyên mục