CUỘC THI KHKT DÀNH CHO HS TRUNG HỌC NĂM 2017

 

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM 2017

 

Một số mốc thời gian quan trọng:

  1. Ngày 20/12/2016: Nộp danh sách dự thi cấp tỉnh.
  2. Ngày 09/01/2017: Nộp hồ sơ dự thi.
  3. Ngày 11/01/2017: Nộp sản phẩm và poster để thuyết minh dự án.
  4. Ngày 12, 13/01/2017: Chấm thi và tổng kết cuộc thi cấp tỉnh.

Đề nghị các em học sinh và giáo viên hướng dẫn đang thực hiện các dự án nghiên cứu kỹ các văn bản sau để thực hiện nghiêm túc:

TT

Công văn

Tải về

1 Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GD & ĐT về hướng dẫn cuộc thi  CV1290-Bộ
2 Công văn số 1200/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2016 của Sở GD & ĐT về hướng dẫn cuộc thi  CV1200-Sở
3 Công văn số 1764/SGDĐT-GDTrH ngày 6/12/2016 của Sở GD & ĐT về hướng dẫn tổ chức thi cấp tỉnh CV1764-Sở

 

Bài viết cùng chuyên mục