___Những học sinh tiêu biểu___ _______ năm học 2014 - 2015 ______

Họ tên: Nguyễn Như Hoàng
Thành tích: Giải Nhì môn Toán

Họ tên: Trần Hậu Mạnh Cường
Thành tích: Giải Nhì môn Toán

Họ tên: Nguyễn Thị Việt Hà
Thành tích: Giải Nhì môn Toán

Họ tên: Trần Đức Mạnh
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Hà Trọng Hiếu
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Lê Văn Trường Nhật
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Nguyễn Văn Thế
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Phan Vĩnh Khánh
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Trần Hồng Sơn
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Hồ Quang Anh
Thành tích: Giải Ba môn Vật lí

Họ tên: Trần Đức Lương
Thành tích: Giải Ba môn Vật lí

Họ tên: Trần Hồng Quân
Thành tích: Giải Ba môn Vật lí

Họ tên: Nguyễn Đăng Cao
Thành tích: Giải Ba môn Vật lí

Họ tên: Lê Thúy Ngà
Thành tích: Giải Nhì môn Hóa học

Họ tên: Trần Thị Hồng Nhung
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học

Họ tên: Lê Văn Đức
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học

Họ tên: Nguyễn Thị Trang Linh
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học

Họ tên: Đặng Thị Trang
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học

Họ tên: Phan Ngọc Thọ
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Trần Thị Tuyết Mai
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Lê Bình An
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Phan Thị Huyền
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Lê Hà Phương
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Nguyễn Thành Chinh
Thành tích: Giải Ba môn Tin học

Họ tên: Nguyễn Thị Thu
Thành tích: Giải Nhất môn Ngữ văn

Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn

Họ tên: Nguyễn Thị Bảo Thi
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn

Họ tên: Cao Thị Việt Anh
Thành tích: Giải Nhất môn Lịch sử

Họ tên: Hoàng Thị Hoài
Thành tích: Giải Nhì môn Lịch sử

Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Tú
Thành tích: Giải Nhì môn Lịch sử

Họ tên: Phan Phan Quỳnh Như
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử

Họ tên: Phạm Lê Minh Hoàng
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử

Họ tên: Đặng Thị Kim Anh
Thành tích: Giải Nhì môn Địa lí

Họ tên: Chu Thị Mỹ Hạnh
Thành tích: Giải Nhì môn Địa lí

Họ tên: Nguyễn Đoàn Khánh Linh
Thành tích: Giải Ba môn Địa lí

Họ tên: Nguyễn Thúy Nga
Thành tích: Giải Ba môn Địa lí

Họ tên: Nguyễn Trần Diệu Thúy
Thành tích: Giải Ba môn Địa lí

Họ tên: Đặng Thúy Quỳnh
Thành tích: Giải Nhất môn Tiếng Anh

Họ tên: Nguyễn Thảo Quỳnh
Thành tích: Giải Nhất môn Tiếng Anh

Họ tên: Nguyễn Trà My
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Trần Quỳnh Chi
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Phạm Thị Thu Hoài
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Phạm Thị Ngọc Sương
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh

Họ tên: Trịnh Hà My
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh

Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh

Họ tên: Bùi Thị Cẩm Dung
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Pháp

Họ tên: Lê Thị Hồng Thắm
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Pháp

Họ tên: Lê Hà Trang
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Pháp

Họ tên: Phạm Hiền Trang
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Pháp

Họ tên: Phạm Huyền Trang
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Pháp

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Trâm
Thành tích: Giải Nhì Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật 2015

Họ tên: Nguyễn Mạnh Dũng
Thành tích: Giải Nhì Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật 2015

Trang chủ Thông báo Quy định các loại hồ sơ, sổ sách của tổ chuyên môn và cán bộ giáo viên

Quy định các loại hồ sơ, sổ sách của tổ chuyên môn và cán bộ giáo viên

- Kế hoạch họat động của tổ, trong đó nêu đủ các chỉ tiêu, định mức: dự giờ, làm đồ dùng dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh, viết sáng kiến - kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, hội giảng, báo cáo chuyên đề, tổ chức ngoại khoá, kế hoạch giảng dạy của từng khối lớp.

QUY ĐỊNH CÁC LOẠI VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MỘT SỐ  LOẠI HỒ SƠ, SỔ SÁCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CBGV

A. CÁC LOẠI HỒ SƠ, SỔ SÁCH

I. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƯỞNG

1. Sổ Kế hoạch (nếu tổ ghép nhiều môn, thì mỗi nhóm chuyên môn phải có một sổ riêng): Ghi kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần của tổ, nhóm (trong đó nêu đủ các chỉ tiêu, định mức: dự giờ, làm đồ dùng dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, viết sáng kiến - kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, thao giảng, báo cáo chuyên đề, tổ chức ngoại khoá, Phân công công tác trong tổ, kế hoạch giảng dạy của từng khối lớp).

2. Sổ ghi các biên bản họp tổ: Ghi chép các nội dung hành chính như ý kiến đề xuất, kiến nghị, góp ý cho các tổ chức trong nhà trường, cho ban giám hiệu, đề xuất danh hiệu thi đua, xếp loại giáo viên .... và ghi lại các chủ trương, kế hoạch của nhà trường có liên quan đến tổ.

3. Sổ tường trình giờ dạy: Ghi lại các tiết thao giảng, các tiết thanh tra, kiểm tra, các ý kiến góp ý, rút kinh nghiệm, xếp loại giờ dạy.

4. Sổ theo dõi chuyên đề: Gồm kế hoạch chi tiết, bản dự thảo chuyên đề, các ý kiến phản biện và lưu chuyên đề đã hoàn thiện;

5. Sổ Theo dõi thực hiện chương trình, kiểm tra hồ sơ cá nhân, phân công dạy bù, dạy thay…

6. Hồ sơ lưu các văn bản quản lý – chỉ đạo chuyên môn liên quan, phân phối chương trình.

II. HỒ SƠ SỔ SÁCH  CỦA GIÁO VIÊN :

1. Những quy định theo Điều lệ trường Trung học phổ thông:

- Giáo án.

-  Kế hoạch cá nhân.

- Sổ dự giờ.

- Sổ chủ nhiệm (nếu được  phân công).

2. Những quy định thêm  của Sở Giáo dục:

- Sổ điểm cá nhân.

- Phân phối chương trình bộ môn, tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng bộ môn.

- Sổ hội họp.

- Sổ tích lũy chuyên môn.

B. QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ  LOẠI HỒ SƠ – SỔ SÁCH:

I. Sổ gọi tên – ghi điểm:

Sổ gọi tên, ghi điểm được sử dụng ngay từ những ngày đầu của năm học do Văn phòng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý.

Phần Sơ yếu lý lịch học sinh phải ghi thống nhất với hồ sơ tuyển sinh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc  Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS) phê duyệt, chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, phần sơ yếu lý lịch học sinh được lập xong và ghi đầy đủ vào sổ. Việc này do chính giáo viên chủ nhiệm thực hiện với yêu cầu chính xác, rõ ràng và sạch đẹp. Nội dung của các trang tiếp theo được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo tiến trình năm học.

Điểm kiểm tra phải được cập nhật thường xuyên, điểm kiểm tra của môn học nào phải do chính giáo viên đảm nhận môn học đó ghi vào sổ.

Cuối mỗi tháng phải thống kê số nghỉ học có phép, không phép của cả lớp.

Sổ gọi tên, ghi điểm để ở bàn giáo viên mỗi buổi học, trao trả về văn phòng vào cuối buổi học.

Cuối năm học, sổ gọi tên, ghi điểm phải được đưa vào hồ sơ lưu trữ của nhà trường.

II. Sổ ghi đầu bài:

Sổ ghi đầu bài do Văn phòng nhà trường trực tiếp quản lý và được giao cho từng lớp vào các ngày học cùng với sổ gọi tên, ghi điểm.

Lớp trưởng và Giáo viên bộ môn điền các thông tin vào sổ đầu bài theo quy định, những nhận xét - đánh giá  của giáo viên bộ môn về  tiết học phải chính xác, công bằng, khách quan và có tác dụng giáo dục.

Các buổi, các tiết nghỉ theo kế hoạch trường hoặc của riêng giáo viên phải do giáo viên chủ nhiệm  ghi, ký tên và nêu rõ lý do. Các tiết dạy bù, dạy thay…vẫn phải ghi đầy đủ các thông tin liên quan.

III. Học bạ

Tất cả học bạ của học sinh mới tuyển và học sinh cũ do Văn phòng nhà trường quản lý, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng và bảo quản. Cách ghi và sử dụng học bạ theo đúng hướng dẫn tại trang cuối mỗi học bạ.

Toàn bộ học bạ của học sinh phải hoàn tất trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.

Những học sinh sau khi thi lại hoặc rèn luyện hạnh kiểm được xét lên lớp hay phải học lại phải được ghi rõ và Hiệu trưởng ký xác nhận vào học bạ cuối tháng 8 hàng năm.

Đối với học sinh mới tuyển vào đầu cấp, học sinh mới chuyển trường sau khi đã bố trí vào lớp ổn định, Hiệu trưởng giao cho giáo viên chủ nhiệm tiến hành lập học bạ. Công việc này phải hoàn tất chậm nhất là cuối tháng 11  của năm học đó.

IV. Kế hoạch cá nhân: cần có các nội dung sau:

- Các nhiệm vụ được giao (chuyên môn, chủ nhiệm, đoàn thể, các công tác khác…)

-  Đặc điểm tình hình trường, lớp có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Các chỉ tiêu phấn đấu trong học kỳ I, cả năm đối với các nhiệm vụ được giao.

- Các biện pháp triển khai thực hiện để đạt được các chỉ tiêu phấn đấu ( học kỳ I, cả năm) về chính trị, chuyên môn – nghiệp vụ, chủ nhiệm, các công tác khác…

- Sáng kiến -  kinh nghiệm, Giải pháp hữu ích về đổi mới trong quản lý, giảng dạy, công tác khác…(đây là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi giáo viên, mỗi cán bộ quản lý) cần được đăng ký ở đầu năm và hoàn thành vào cuối năm học.