____Những học sinh tiêu biểu___ _______ năm học 2015 - 2016 ______

Họ tên: Nguyễn Như Hoàng
Thành tích: Giải Nhì môn Toán

Họ tên: Võ Duy Khánh
Thành tích: Giải Nhì môn Toán

Họ tên: Trần Đình Hùng
Thành tích: Giải Nhì môn Toán

Họ tên: Trần Đức Mạnh
Thành tích: Giải Nhì môn Toán

Họ tên: Phan Nhật Duy
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Lê Văn Trường Nhật
Thành tích: Giải Nhì môn Toán

Họ tên: Nguyễn Văn Thế
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Nguyễn Duy Tuấn
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Nguyễn Văn Nghĩa
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Nguyễn Thanh Nhã
Thành tích: Giải Ba môn Toán

Họ tên: Trần Đức Lương
Thành tích: Giải Nhì môn Vật lí

Họ tên: Hồ Quang Anh
Thành tích: Giải Nhì môn Vật lí

Họ tên: Phan Huy Đức
Thành tích: Giải Nhì môn Hóa học

Họ tên: Nguyễn Quang Sáng
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học

Họ tên: Trần Hoàng Vũ
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học

Họ tên: Lê Văn Đức
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học

Họ tên: Phan Ngọc Thọ
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Lan
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Nguyễn Hồng Hà
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Đặng Văn Sang
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học

Họ tên: Nguyễn Đình Đại
Thành tích: Giải Nhì môn Tin học

Họ tên: Bùi Đình Cương
Thành tích: Giải Ba môn Tin học

Họ tên: Nguyễn Viết Nhật Hoàng
Thành tích: Giải Ba môn Tin học

Họ tên: Nguyễn Mậu Duy
Thành tích: Giải Ba môn Tin học

Họ tên: Bùi Đức Tuấn Dũng–Lớp 10
Thành tích: Giải Ba môn Tin học

Họ tên: Phạm Thị Linh Chi
Thành tích: Giải Nhì môn Ngữ văn

Họ tên: Nguyễn Thị Anh
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn

Họ tên: Nguyễn Mai Thương
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn

Họ tên: Phan Phan Quỳnh Như
Thành tích: Giải Nhì môn Lịch sử

Họ tên: Phan Thị Thảo Hiền
Thành tích: Giải Nhì môn Lịch sử

Họ tên: Trần Thị Hà
Thành tích: Giải Nhì môn Lịch sử

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử

Họ tên: Phạm Thái Sơn
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử

Họ tên: Dương Thị Thảo Anh
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử

Họ tên: Nguyễn Phương Oanh
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử

Họ tên: Lê Thị Thủy Tiên
Thành tích: Giải Nhất môn Địa lí

Họ tên: Trần Thị Lam
Thành tích: Giải Ba môn Địa lí

Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Nguyễn Trà My
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Miên
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Nguyễn Hà Linh
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh

Họ tên: Võ Thị Phương Anh
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh

Họ tên: Trịnh Hà My
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh

Họ tên: Cù Thị Quỳnh Trang
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Pháp

Họ tên: Phạm Huyền Trang
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Pháp

Họ tên: Nguyễn Thị Hằng
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Pháp

Họ tên: Võ Hoàng Nhật Tân
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Pháp

Trang chủ Xem điểm cá nhân
In bảng điểm
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Kết quả học tập