LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 11: Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018

Trực BGH: Đ/C Nghệ

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

12/11

Chào cờ + Học theo TKB Bồi dưỡng đội tuyển

Học chiều

* Dạy học theo lịch.

* Thứ 3, 4: Thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền nam, nữ cán bộ, giáo viên ngành GD.

* Thứ 6, 7: Thi thử đội tuyển lần 1 (theo lịch)

Các lớp chuyển học chiều theo TKB buổi sáng (vào học chính thức lúc 13 giờ 30).

* Thứ 7: Thi đấu bóng chuyền hơi nữ Khối trường học thuộc ĐUK các cơ quan tỉnh (Từ 7 giờ 00, tại trường Cao đẳng Việt Đức).

 

 

 

Ba

13/11

Học TKB tạm thời nt

14/11

nt nt
Năm

15/11

Học theo TKB nt
Sáu

16/11

Thi thử đội tuyển lấn 1 Học TKB buổi sáng
Bảy

17/11

Thi thử đội tuyển lần 1 nt

 

LỊCH DẠY ĐỘI TUYỂN

Tuần 8: Từ 12/11 đến 18/11/2018

  TOÁN HÓA SINH TIN VĂN SỬ ĐỊA ANH PHÁP
Thứ 2

12/11

Sáng         Trung T   Hoài Liên    
Chiều Đức T Huế Dũng Huyền V Bình Khuyến Linh P
Thứ 3

13/11

Sáng       Quang Minh Chi Ngọc S Uyên Huyền A Tâm P
Chiều Sơn T  
Thứ 4

14/11

Sáng Sơn T       Trung T Lam Hương S   Dung A Điền
Chiều Sơn T Quang Đức V * Uyên Linh P*
Thứ 5

15/11

Sáng     Huế Trung T Đức V Bình Lập Đ Loan Linh P
Chiều Hữu Quang
Thứ 6

16/11

Sáng Thi thừ vòng 1
Chiều Thi nói thử
Thứ 7

17/11

Sáng Thi thử vòng 2 Lam Lĩnh Lập Đ Trung A Điền
Chiều Thi thử thực hành Khuyến  

Ghi chú: (*) Dạy cho nhóm 2 của đội tuyển

 

LỊCH THI THỬ ĐỘI TUYỂN LẦN 1

NĂM HỌC 2018 – 2019

Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian   làm bài Giờ phát

đề thi

Giờ bắt đầu làm bài
Thứ 6

16/11/2018

Sáng Thi vòng 1 cho 10 đội tuyển 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Thi nói các môn Ngoại ngữ (Anh, Pháp) 10 phút/HS
Thứ 7

17/11/2018

Sáng Thi vòng 2 cho các đội tuyển: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Thi thực hành cho các đội tuyển: Lý, Hóa, Sinh 90 phút 14 giờ 00 14 giờ 05

 

LỊCH HỌC CHIỀU

 

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F
Thứ 2

12/11

Hóa Hóa Hóa Sử Văn Anh Văn Pháp
Thứ 3

13/11

Thứ 4

14/11

Hóa Sinh Địa Sử Văn Anh Văn
Thứ 5

15/11

Toán Toán Toán Toán Toán Văn Địa Toán Toán Toán
Thứ 6

16/11

                 
Thứ 7

17/11

 

 

 

  11T1 11T2 11L 11H 11S 11V 11SĐ 11A1 11A2 11F
Thứ 2

12/11

Tiếng Anh theo lớp năng lực Văn Toán Văn
Thứ 3

13/11

Thứ 4

14/11

Hóa Toán Toán Toán Sinh Địa Địa Anh Anh Toán
Thứ 5

15/11

Toán Hóa Hóa Toán Văn Sử Toán Văn Pháp
Thứ 6

16/11

Thứ 7

17/11

 

 

     

 

  10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

12/11

Tin Toán Sinh Địa Văn Anh Toán Toán
Thứ 3

13/11

Thứ 4

14/11

Toán Hóa Anh Hóa Toán Văn Địa Văn Anh Pháp
Thứ 5

15/11

Tin Toán Toán Hóa Sử Sử Toán Văn Văn
Thứ 6

16/11

Thứ 7

17/11

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục