LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 14: Từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2018

Trực BGH: Đ/C Nghệ

 

Thứ/ ngày

Sáng

Chiều

Nội dung một số công việc trọng tâm

Hai

03/12

K12 thi HSG tỉnh

K10,11 học theo TKB

Bồi dưỡng đội tuyển

Học chiều

* Dạy học theo lịch.

* Thứ 2: K12 thi HSG tỉnh; K10, 11 học theo TKB.

 

* Đi công tác:

+ Thứ 2: các đ/c,  Đức T, Cường L, H. Nam, Chi, Lĩnh, Liên, Dung A, Linh P, Dũng T, Xuân T, đ/c Tâm P

+ Thứ 2 đến thứ 4: các đ/c Hạnh T, Đạt L, Tâm S, Dương S, Trung A, Tâm P, tập huấn ở Cửa Lò

+ Thứ 5 đến thứ 7: Đ/c Phi Hùng, tập huán ở Đà Nẵng

+ Thứ 3 (04/12) đến thứ 5 (12/12): Đ/c Huyền T, bồi dưỡng Chính trị đảng viên mới.

(Các tổ bố trí dạy thay)

Ba

04/12

Học theo TKB nt

05/12

nt nt
Năm

06/12

nt nt
Sáu

07/12

nt nt
Bảy

08/12

Học 4 tiết + Sinh hoạt Bồi dưỡng đội tuyển

 

LỊCH DẠY ĐỘI TUYỂN

Tuần 11: Từ 03/12 đến 08/12/2018

  TOÁN HÓA SINH TIN VĂN SỬ ĐỊA ANH PHÁP
Thứ 2

03/12

Sáng             Hoài      
Chiều Hảo Đức V Bình
Thứ 3

04/12

Sáng     Thi   Huyền V        
Chiều Đức V* Lĩnh  
Thứ 4

05/12

Sáng   Hảo     Lam Hương S      
Chiều ĐứcT Trung T
Thứ 5

06/12

Sáng Hữu Viêng Hảo   Dũng Đức V Ngọc S*      
Chiều ĐứcT* Cường L   Hoài
Thứ 6

07/12

Sáng     Thọ   Xuân Chi       Điền
Chiều Hữu Đạt L Thi Đức V* Hương S Linh P
Thứ 7

08/12

Sáng         TrungT          
Chiều Hữu Lập L Hảo Lam Ngọc S Điền

Ghi chú: (*) Dạy cho nhóm 2 của đội tuyển

 

LỊCH HỌC CHỀU

 

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F
Thứ 2

03/12

           
Thứ 3

04/12

Toán Toán Toán Hóa Văn Sử Anh Toán
Thứ 4

05/12

Hóa Anh Hóa Văn Toán Văn Văn
Thứ 5

06/12

Sử
Thứ 6

07/12

Hóa Toán Toán Địa Văn Toán Pháp
Thứ 7

08/12

 

  11T1 11T2 11L 11H 11S 11V 11SĐ 11A1 11A2 11F
Thứ 2

03/12

 
Thứ 3

04/12

Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Văn Pháp
Thứ 4

05/12

Toán Toán Hóa Văn Anh Toán Toán
Thứ 5

06/12

Hóa Toán Văn
Thứ 6

07/12

Hóa Hóa Toán Địa Sử Toán Anh Văn
Thứ 7

08/12

   

 

     

 

  10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

03/12

           
Thứ 3

04/12

Toán Tin Toán Sinh Văn Địa Anh Toán Văn
Thứ 4

05/12

Thứ 5

06/12

Tiếng Anh theo lớp năng lực

Văn Anh Toán
Thứ 6

07/12

Tin Toán Hóa Hóa Sử Văn Toán Văn Pháp
Thứ 7

08/12

           

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục