LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 27: Từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019

Trực BGH: Đ/C Bình

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

11/3

Chào cờ + Học 4 tiết Họp Hội đồng tự đánh giá

Dạy bù cho các đội tuyển

* Dạy học theo lịch.

* Thứ 2: 14 giờ 00, Họp Hội đồng tự đánh giá (Tầng 3); Triển khai KĐ ĐCLGD

Thành phần: Theo Quyết định.

* Thứ 6: 14 giờ 00, Triển khai KĐ ĐCLGD.

* Thứ 7: 14 giờ 00, triển khai câu lạc bộ STEM (P. họp tầng 3)

* Đi công tác

 + Thứ 2: P.Hùng, Phát

+ Thứ 2 đến thứ 7: Giáp

+ Thứ 4 đến thứ 7: Đức T

(Các tổ bố trí dạy thay).

 

 

 

Ba

12/3

Học theo TKB Triển khai KĐ ĐCLGD

13/3

nt Học chiều
Năm

14/3

nt nt
Sáu

15/3

nt Triển khai KĐ ĐCLGD

Học chiều

Bảy

16/3

Học 4 tiết + Sinh hoạt Dạy bù cho các đội tuyển

Triển khai các CLB

 

 

LỊCH HỌC BÙ KIẾN THỨC CHO CÁC ĐỘI TUYỂN

Tuần 4: Từ 11/3 đến 16/3/2019

Thứ ngày Đội tuyển Khối Môn

học

Phòng học Khối Môn

học

Phòng học
Thứ 2

11/3

Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh, Pháp 11 Toán 11S 12 Toán 12 L
Văn, Sử, Địa 11 Toán 11 V 12 Toán 12 SĐ
Thứ 3

12/3

Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh, Pháp 11 Toán 11S 12 12 L
Văn, Sử, Địa 11 Toán 11 V 12 Toán 12 SĐ
Thứ 7

16/3

Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp 11 Anh 11 Hóa 12 Anh 12 Hóa

 

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F
Thứ 2

11/3

Thứ 3

12/3

Thứ 4

13/3

Hóa Toán Toán Văn Địa  Anh Văn Toán
Thứ 5

14/3

Toán Toán Toán Toán Sinh Địa Sử Văn  Anh Văn
Thứ 6

15/3

Hóa Hóa Sử Văn Toán Toán Pháp
Thứ 7

16/3

 

  11T1 11T2 11L 11H 11S 11V 11SĐ 11A1 11A2 11F
Thứ 2

11/3

Thứ 3

12/3

Thứ 4

13/3

Toán Hóa Sinh Văn Địa  Anh  Anh Pháp
Thứ 5

14/3

Toán Toán Hóa Sinh Văn Sử  Anh  Anh Pháp
Thứ 6

15/3

Toán  
Thứ 7

16/3

       

 

  10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

11/3

 
Thứ 3

12/3

 
Thứ 4

13/3

Toán Toán Hóa Sinh Văn Địa  Anh  Anh Pháp
Thứ 5

14/3

Tin Tin Hóa Sinh Văn Sử  Anh  Anh Pháp
Thứ 6

15/3

   
Thứ 7

16/3

 

 

Bài viết cùng chuyên mục