LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 3: Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018

Trực BGH: Đ/C Bình

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

17/9

Chào cờ + Học 4 tiết Học chiều

* Thứ 4: 14 giờ 30, họp lãnh đạo Hội đồng coi thi.

* Thứ 5, 6:

+ Sáng: Thi chọn đội tuyển

Coi thi: Trung A, Dương A, Linh P, Xuân T, HuyềnT, Thương, Huy, Bảo, Hương L, Q.Nam, TâmS, HươngĐ, Ngà, V. Hùng, Dương S, Thủy CD (Từ 7 giờ 00).

+ Chiều: Các lớp học TKB buổi sáng (vào học chính thức lúc 13 giờ 30).

* Thứ 7:

+ 14 giờ 00, họp GVCN các lớp.

+ 15 giờ 30, Họp BGH, CT Công đoàn, GVCN lớp, Thường trực Ban Đại diện cha mẹ HS trường và trưởng Ban Đại diện cha mẹ HS các lớp.

+ 18 giờ 00: Tổ chức vui Trung thu tại khách sạn White Place.

* Chủ nhật: Họp phụ huynh đầu năm học

+ 7 giờ 00: Họp chung tại sân trường.

+ 8 giờ 00: Họp theo đơn vị lớp.

Ba

18/9

Học theo TKB Học chiều

19/9

nt Chuẩn bị CSVC cho thi    chọn đội tuyển
Năm

20/9

Thi chọn đội tuyển Học TKB buổi sáng
Sáu

21/9

Thi chọn đội tuyển Học TKB buổi sáng
Bảy

22/9

Học 4 tiết + Sinh hoạt lớp Họp GVCN các lớp

Họp Ban Đại diện cha mẹ HS trường và các trưởng ban lớp

CN

23/9

Họp phụ huynh

 

LỊCH HỌC CHIỀU

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F
Thứ 2

17/9

Tin VP Tin VP Hóa Sinh Văn Sử Anh Tin VP Pháp
Thứ 3

18/9

Toán Tin VP Toán Sử Tin VP Toán Anh Tin VP
Thứ 4

19/9

                 
Thứ 5

20/9

                   
Thứ 6

21/9

                   
Thứ 7

22/9

                   

 

  11T1 11T2 11L 11H 11S 11V 11SĐ 11A1 11A2 11F
Thứ 2

17/9

Toán Toán Toán Sinh Văn Sử Anh Anh Pháp
Thứ 3

18/9

Hóa Hóa Toán Địa Văn Toán Toán Toán
Thứ 4

19/9

               
Thứ 5

20/9

                   
Thứ 6

21/9

                   
Thứ 7

22/9

                   

 

  10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

17/9

Toán Toán Hóa Sinh Văn Địa Anh Anh Toán
Thứ 3

18/9

Hóa Toán Toán Toán Sử Văn Toán Pháp
Thứ 4

19/9

                   
Thứ 5

20/9

                   
Thứ 6

21/9

                   
Thứ 7

22/9

                   

 

 

Bài viết cùng chuyên mục