LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 30: Từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2021

Trực BGH: Đ/c Nghệ

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

12/4

Chào cờ + Học 4 tiết Bồi dưỡng dự tuyển * Dạy học theo lịch.

* Thứ 2: 14 giờ 00, Bồi dưỡng dự tuyển.

* Thứ 3: 15 giờ 00: Họp Hội đồng Tự đánh giá của trường

   Thành phần: Theo Quyết định.

* Thứ 5, 6: Khối 12 thi thử tốt nghiệp

Khối 10, 11 nghỉ học.

* Đi công tác:

Ba

13/4

Học TKB tạm Họp Hội đồng Tự đánh giá của trường

14/4

Học theo TKB Học chiều
Năm

15/4

Khối 12 thi thử TN

Khối 10, 11 nghỉ học

Sáu

16/4

Khối 12 thi thử TN

Khối 10, 11 nghỉ học

Bảy

17/4

Học 4 tiết + Sinh hoạt lớp Học chiều

LỊCH DẠY BỒI DƯỠNG

Tuần 30: Từ ngày 12/4 đến 17/4/2021

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F 11T1 11T2 11L 11H 11S
Thứ 2

12/4

Thọ Hiếu Hường

T

Hiếu Huy N.Anh Lập Đ Huyền V Hòa T Trang V    
Thứ 3

13/4

Thứ 4

14/4

Lập L H.Nam Khuyến Dân Dung H Chi Lĩnh Hường

T

Đức V Đức T Hữu Hòa T Đạt L Hảo Huế
Thứ 5

15/4

Thứ 6

16/4

Thứ 7

17/4

Hương L Thúy

L

Thủy

T

Hiệu Đức T

 

  11V 11SĐ 11A1 11A2 11F 10T1 10T2 10L 10H 10S 10Tin 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

12/4

 
Thứ 3

13/4

Thứ 4

14/4

Quỳnh Hoài Trung

A

Thủy

T

Điền Thi Dân Viêng H.Nam Hùng S Trung T Loan A Ngọc S Hạnh

T

Tâm A T.Hùng
Thứ 5

15/4

Thứ 6

16/4

Thứ 7

17/4

Huyền V Uyên Lam DươngA Trí Viêng Tâm A V.Anh V. Hùng Dung H Hạnh

T

Trang V Linh Đ Loan A Hữu Linh P

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 1 (Từ 12/4 đến 17/4/2020)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Hai

12/4

Chiều Viêng H. Nam Hùng S Trung T Trang V Linh Đ Loan Linh P
Phòng học

 (tại lớp)

10 Toán1 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh PM    số 4 10 Văn 10 SĐ 10 Toán2 10 Anh1 10 Pháp
Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Hai

12/4

Chiều Hảo Huế Minh Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền
Phòng học

 (tại lớp)

11 Toán1 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh PM ĐT 11 Văn 11 Toán2 11 SĐ 11 Anh1 11 Pháp

 

 

 

You may also like...