Lịch công tác tuần 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 31: Từ ngày 19/4 đến ngày 24/4/2021

Trực BGH: Đ/c Hùng

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19/4/2021: Click here

Thứ/ ngày

Sáng

Chiều

Nội dung một số công việc trọng tâm

Hai

19/4

Chào cờ + Học 4 tiết

Bồi dưỡng dự tuyển

* Dạy học theo lịch.

* Thứ 4: Nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương.

* Đi công tác:

  + Thứ 3: đ/c Việt Anh.

  + Thứ 5: Đ/c Nguyệt T, đ/c Chung, đ/c Thành.

Ba

20/4

Học theo TKB

Học chiều

21/4

Nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương

Năm

22/4

Học theo TKB

Học chiều

Sáu

23/4

nt

nt

Bảy

24/4

Học 4 tiết + Sinh hoạt lớp

 

* Chú ý: Từ thứ 2 (ngày 19/4/2021), buổi sáng vào sinh hoạt 15 phút lúc 6 giờ 45, học chính thức lúc 7 giờ 00.

LỊCH DẠY BỒI DƯỠNG

Tuần 31: Từ ngày 19/4 đến 24/4/2021

 

12T1

12T2

12L

12H

12S

12V

12ĐS

12A1

12A2

12F

11T1

11T2

11L

11H

11S

Thứ 2

19/4

                             

Thứ 3

20/4

Thọ

H.Nam

Hường

T

Dân

Quang

Chi

Lĩnh

Dung A

Đức V

Tâm P

Hữu

Hòa T

Đạt L

Hảo

Huế

Thứ 4

21/4

 

                           

Thứ 5

22/4

P.Hùng

Hiếu

Khuyến

Hiếu

Dung H

N.Anh

Lập Đ

Hường

T

Hòa T

Trang V

Hương L

Q.Nam

Thảo

Huy

Đức T

Thứ 6

23/4

Lập L

T.Hùng

Cường

Thọ

Huy

Hòa T

 

Huyền V

V.Anh

Đức T

Thảo

Thúy

L

Thủy T

Hiệu

Q.Nam

Thứ 7

24/4

                             

 

11V

11SĐ

11A1

11A2

11F

10T1

10T2

10L

10H

10S

10Tin

10V

10SĐ

10A1

10A2

10F

Thứ 2

19/4

                               

Thứ 3

20/4

Huyền V

Hằng V

Lam

Thủy T

Trí

V.Anh

Hương

H

Viêng

Quỳnh, Huyền A,

Trung A

Bảo

Nguyệt A

Hạnh

T

Tâm A

T.Hùng

Thứ 4

21/4

                               

Thứ 5

22/4

Quỳnh

Hoài

Trí

Lam

Thanh

Viêng

Tâm A

V.Anh

Hữu

T.Hùng

Trung T

Loan A

Ngọc S

Thương

Oanh

Hòa V

Thứ 6

23/4

Trí

Uyên

Trung

A

DươngA

Điền

Bảo

Quân

Dân

H.Nam

Hùng S

Hương L

Trang V

Linh Đ

Loan A

Hữu

Linh P

Thứ 7

24/4

                               

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 2 (Từ 19/4 đến 24/4/2020)

Đội tuyển

Toán 10

Lý 10

Hóa 10

Sinh 10

Tin 10

Văn 10

Sử 10

Địa 10

Anh 10

Pháp 10

Thứ Hai

19/4

Chiều

Bảo

Viêng

Thọ

Hùng S

Trung T

Trang V

Ngọc S

Liên

Loan

Linh P

Phòng học

 (tại lớp)

10 Toán1

10 Lý

10 Hóa

10 Sinh

PM    số 4

10 Văn

10 SĐ

10 Toán2

10 Anh1

10 Pháp

                       

Đội tuyển

Toán 11

Lý 11

Hóa 11

Sinh 11

Tin 11

Văn 11

Sử 11

Địa 11

Anh 11

Pháp 11

Thứ Hai

19/4

Chiều

Hữu

Đạt L

Hảo

 

Minh

Huyền V

Hoài

Uyên

Trung A

Điền

Phòng học

 (tại lớp)

11 Toán1

11 Lý

11 Hóa

11 Sinh

PM ĐT

11 Văn

11 Toán2

11 SĐ

11 Anh1

11 Pháp

                       

 

 

You may also like...