Lịch công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 32: Từ ngày 26/4 đến ngày 01/5/2021

Trực BGH: Đ/c Bình

Thứ/ ngày

Sáng

Chiều

Nội dung một số công việc trọng tâm

Hai

26/4

Chào cờ + Học 4 tiết

Học chiều

* Dạy học theo lịch.

* Khối 12: Kiểm tra học kỳ II

   (GV tự bố trí kiểm tra theo lịch và TKB).

* Thứ 3: 13h50, toàn bộ CB,GV,NV học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh – Số 52 đường Lê Hồng Phong, thành phố HT

* Nghỉ lễ 30/4/ và 01/5: Từ thứ 6 (30/4) đến hết thứ 2 (03/5/2021).

* Đi công tác:

Ba

27/4

Học theo TKB

Học Nghị quyết Đại hội Đảng

28/4

Học theo TKB

Học chiều

Năm

29/4

Học theo TKB

 

Sáu

30/4

Nghỉ lễ

Bảy

01/5

Nghỉ lễ

LỊCH DẠY BỒI DƯỠNG

Tuần 32: Từ ngày 26/4 đến 01/5/2021

 

12T1

12T2

12L

12H

12S

12V

12SĐ

12A1

12A2

12F

11T1

11T2

11L

11H

11S

Thứ 2

26/4

Thọ

Hiếu

Cường

Hiếu

Quang

Chi

Lĩnh

Dung A

V.Anh

Tâm P

Huyền A,

 Khuyến

Đạt L

Quỳnh,

Dương A

Thứ 3

27/4

                             

Thứ 4

28/4

P.Hùng

H.Nam

Khuyến

Thọ

Huy

N.Anh

Lập

Hường

T

Đức V

Đức T

Hữu

Hòa T

HuyềnA

Hảo

Huế

Thứ 5

29/4

 

 

 

 

                     

Thứ 6

30/4

                             

Thứ 7

01/5

                             

 

 

11V

11SĐ

11A1

11A2

11F

10T1

10T2

10L

10H

10S

10Tin

10V

10SĐ

10A1

10A2

10F

Thứ 2

26/4

Huyền V

Nguyệt

 A

Trung

A

Thủy

 T

Trí

Viêng

Tâm A

Dân

H.Nam

Hùng S

Hạnh

T

Bảo

Ngọc S

Loan A

Hữu

T.Hùng

Thứ 3

27/4

                               

Thứ 4

28/4

Trí

Hoài

Lam

DươngA

Điền

Bảo

Dân

Viêng

V. Hùng

T.Hùng

Trung T

Trang V

Linh Đ

Hạnh

T

Tâm A

Linh P

Thứ 5

29/4

                               

Thứ 6

30/4

                               

Thứ 7

01/5

                               

 

 

You may also like...