Lịch công tác tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 33: Từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021

Trực BGH: Đ/c Nghệ

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4/5/2021: click here

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

03/5

Nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5 * Dạy học theo lịch.

* Cả 3 khối kiểm tra học kỳ II

   (GV tự bố trí kiểm tra theo lịch và TKB).

* Thứ 3: + 14 giờ 00: Họp Hội đồng

+ 15 giờ 30: Sinh hoạt chi bộ.

* Thứ 7: + Tiết sinh hoạt buổi sáng, các lớp 12 triển khai xếp hạnh kiểm học Kỳ II.

+ 14 giờ 00, họp BGH, TV Đoàn trường, GVCN.

* Đi công tác: Ngày 06 và 07/5/2021: Đạt L, Hảo H, HùngS, V. Hùng, Dũng T    (Các tổ bố trí dạy thay).

Ba

04/5

Học theo TKB Họp Hội đồng

Sinh hoạt chi bộ

05/5

nt Học chiều
Năm

06/5

nt nt
Sáu

07/5

nt nt
Bảy

08/5

Học 4 tiết + Sinh hoạt lớp Họp BGH, TV Đoàn trường, GVCN

LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG

Tuần 33: Từ ngày 03/5 đến 08/5/2021

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F 11T1 11T2 11L 11H 11S
Thứ 2

03/5

Thứ 3

04/5

Thứ 4

05/5

Toán Anh Hóa Sinh Văn Sử Toán Văn Pháp Hóa Toán Hóa Sinh
Thứ 5

06/5

Hóa Toán Hóa Địa Địa Anh Toán Văn Hóa Hóa Toán Toán
Thứ 6

07/5

Toán Hóa Toán Toán Toán Văn Anh Toán Toán Toán Hóa
Thứ 7

08/5

 

  11V 11SĐ 11A1 11A2 11F 10T1 10T2 10L 10H 10S 10Tin 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

03/5

Thứ 3

04/5

         
Thứ 4

05/5

Anh Sử Toán Văn Văn Hóa Toán Anh Hóa Sinh Tin Anh Sử Văn Văn Văn
Thứ 5

06/5

Văn Văn Văn Toán Toán Anh

NL

Hóa Toán Anh NL Toán Anh

NL

Toán Toán Toán
Thứ 6

07/5

Toán Địa Anh Anh Pháp Toán Hóa Văn Địa Anh Anh Pháp
Thứ 7

08/5

 

 

 

You may also like...