LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuấn 35: Từ ngày 29/6 đến ngày 04/7/2020

Trực BGH: Đ/c Bình

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

29/6

Khối 12 học theo TKB

Bồi dưỡng dự tuyển

Họp tổ

* Các đội dự tuyển và khối 12 dạy học theo TKB.

* Thứ 2:

+ 14 giờ 00: Họp BGH, CT Công đoàn, tổ trưởng

+ 14 giờ 30: Các tổ họp xét thi đua; đánh giá viên chức, đánh giá GV theo chuẩn NN, đánh giá GV điều động có thời hạn và GV biệt phái.

* Thứ 3: 14 giờ 00, họp xét hạnh kiểm học kỳ II

   Thành phần: BGH, TV Đoàn trường, GV chủ nhiệm các lớp.

* Thứ 4: 14 giờ 00, họp Hội đồng thi đua trường

Thành phần: BGH, CT Công đoàn, Tổ trưởng, viên chức phụ trách thi đua.

* Thứ 5: 7 giờ 30, trường PĐP kiểm tra hồ sơ của trường ta.

* Thứ 6:

   + 7 giờ 30, trường ta kiểm tra hồ sơ của Thành Sen

+ 14 giờ 00, họp BGH, CT Công đoàn, BT Đoàn trường, Tổ trưởng tổ VP.

Ba

30/6

Khối 12 học theo TKB

Chấm thi thử TN lớp 12

Họp xét hạnh kiểm

Học kỳ II

01/7

nt Họp Hội đồng thi đua trường
Năm

02/7

nt
Sáu

03/7

Khối 12 học theo TKB Họp BGH, CT Công đoàn, BT Đoàn trường, Tổ trưởng tổ VP
Bảy

04/7

nt

 

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 8 (Từ 29/6 đến 04/7/2020)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Hai

29/6

Sáng Hữu Đạt L Hảo Huế Huyền T Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền

 

 

Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Hai

29/6

Sáng P. Hùng Viêng Thọ Quang Dũng Chi Lĩnh Lập Đ Dung A Tâm P

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục