LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (SỬA)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 39: Từ ngày 04/6 đến ngày 09/6/2018

Trực BGH: Đ/c Hùng

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

04/6

Khối 12 học theo TKB  Bồi dưỡng dự tuyển * Khối 12 và dự tuyển học theo TKB

* Thứ 3: 14 giờ 00, họp Hội đồng coi thi

Thí sinh xem SBD, phòng thi, đính chính sai sót (nếu có)

* Thứ 4, 5: Thi tuyển sinh lớp 10.

Ba

05/6

Khối 12 học theo TKB

Bồi dưỡng dự tuyển

Họp Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10

06/6

Thi tuyển sinh lớp 10 Thi tuyển sinh lớp 10
Năm

07/6

Thi tuyển sinh lớp 10 Thi tuyển sinh lớp 10
Sáu

08/6

Khối 12 học theo TKB  Bồi dưỡng dự tuyển
Bảy

09/6

Khối 12 học theo TKB   Bồi dưỡng dự tuyển

 

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 8 (Từ 04/6 đến 09/6/2018)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Hai

04/6

Chiều Hùng T Hiếu Thọ Hùng S Xuân Thanh Hương S Liên Huyền A Linh P
Ba

05/6

Sáng Hùng T Đạt Hảo Hùng S Minh Thanh Ngọc N  Anh Huyền A Linh P
Sáu

08/6

Chiều Hữu Viêng Thọ Hùng S Dũng Thanh Hương S Liên Huyền A Linh P
Bảy

09/6

Chiều Hùng T Viêng Hảo Hùng S Xuân Thanh Hương S N  Anh Huyền A Linh P

 

Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Hai

04/6

Chiều Hữu Cường Hảo Huế Minh Lam Hoài Uyên Khuyến Tâm P
Ba

05/6

Sáng Viêng Huế Dũng Trang Hoài Uyên
Sáu

08/6

Chiều Hữu Cường Hảo Huế Minh Lam Hoài Uyên Khuyến Tâm P
Bảy

09/6

Chiều Hữu Cường Dũng Lam Hoài Uyên Khuyến Tâm P

 

 

 

 

 


Bài viết cùng chuyên mục