LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 40: Từ ngày 11/6 đến ngày 16/6/2018

Trực BGH: 

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

11/6

Chấm thi TS lớp 10 THPT * Chấm thi TS lớp 10 THPT.

* Các đội dự tuyển K10, 11 học theo lịch.

Ba

12/6

nt

13/6

nt
Năm

14/6

Chấm thi TS lớp 10 THPT Bồi dưỡng dự tuyển
Sáu

15/5

Bồi dưỡng dự tuyển  
Bảy

16/5

nt

 

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 9 (Từ 11/6 đến 16/6/2018)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Năm

14/6

Chiều Hữu Đạt Thọ Hùng S Dũng Đức V Ngọc N. Anh Huyền A Linh P
Sáu

15/6

Sáng Hùng T Viêng Hảo Hùng S Minh Đức V Hương S Liên Huyền A Linh P
Bảy

16/6

Sáng Hữu Đạt Thọ Hùng S Dũng Đức V Ngọc Liên Huyền A Linh P

 

Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Năm

14/6

Chiều Hùng T Cường Hảo Huế Minh Lam Uyên Khuyến Tâm P
Sáu

15/6

Sáng Hữu Cường Huế Dũng Lam Hoài Uyên Khuyến Tâm P
Bảy

16/6

Sáng Hùng T Cường Hảo Huế Trung T Lam Hoài Uyên Khuyến Tâm P

 

 

 

 

 


Bài viết cùng chuyên mục