LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 6

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 6

(Từ 07/6 đến 12/6/2021 – Dạy trực tuyến)

Thứ, ngày Buổi Toán 10 Lý 10 Hóa10 Sinh10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Ba

08/6

Sáng
Chiều
Thứ Tư

09/6

Sáng Bảo Viêng H. Nam Hùng S Trung T   Ngọc S Linh Đ Loan A Linh P
Chiều Trang V Ngọc S
Thứ Năm

10/6

Sáng   Lập L H. Nam Hùng S Dũng   Ngọc S Linh Đ Loan A  
Chiều P. Hùng Trang V Tâm P
Thứ Sáu

11/6

Sáng Đức T Viêng Thọ Hùng S Trung T Trang V   Liên Đ Loan A Linh P
Chiều Ngọc S
Thứ Bảy

12/6

Sáng Bảo Lập L H. Nam Hùng S Dũng Trang V Ngọc S Linh Đ Loan A Linh P
Chiều
Thứ, ngày Buổi Toán 11 Lý 11 Hóa11 Sinh11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Ba

08/6

Sáng
Chiều
Thứ Tư

09/6

Sáng Hữu Đạt L Hảo   Minh   Hoài Uyên Trung A
Chiều Huế Huyền
Thứ Năm

10/6

Sáng Hữu Đạt L Hảo   Minh   Hoài Uyên Trung A
Chiều Huế Huyền
Thứ Sáu

11/6

Sáng Hữu Đạt L Hảo   Minh   Hoài Uyên Trung A Điền
Chiều Huế Huyền
Thứ Bảy

12/6

Sáng Điền
Chiều

* Nhờ các đ/c thông báo tới học sinh trong các đội dự tuyển của mình và cung cấp ID, mật khẩu cho các em.

You may also like...