LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 9

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN TUẦN 9

(Từ 28/6 đến 03/7/2021 – Dạy trực tuyến)

Thứ, ngày Buổi Toán 10 Lý 10 Hóa10 Sinh10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Hai

28/6

Sáng Bảo Lập L H. Nam Trang V Ngọc S Linh Đ Loan A Linh P
Chiều
Thứ Ba

29/6

Sáng P. Hùng Viêng H. Nam Trang V Ngọc S Linh Đ Loan A Linh P
Chiều   Linh P
Thứ Tư

30/6

Sáng Bảo Ngọc S Linh P
Chiều
Thứ Năm

01/7

Sáng
Chiều  
Thứ, ngày Buổi Toán 11 Lý 11 Hóa11 Sinh11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Hai

28/6

Sáng Hữu                  
Chiều                    
Thứ Ba

29/6

Sáng
Chiều  
Thứ Tư

30/6

Sáng  
Chiều    
Thứ Năm

01/7

Sáng
Chiều

 

You may also like...