LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2019 -2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần Thứ/Ngày Kiểm tra môn
17 Từ 23/12/2019            đến 28/12/2019 Toán, Lý, Tin, Sử, Địa, GDCD

(Trừ môn chuyên khối 10.11)

Chiều thứ 2 (23/12/2019) Khối 10, 11 kiểm tra tập trung các môn chuyên
18 Từ 30/12/2019            đến 04/01/2020 Hóa, Sinh, Văn, TD – QP, Công nghệ, Ngoại ngữ

(Trừ môn chuyên và tiếng Anh các lớp NL khối 10, 11)

Chiều thứ 2

(30/12/2019)

Tiếng Anh theo lớp năng lực của khối 10 (7 phòng)

(Kiểm tra kỹ năng nghe, đọc hiểu, sử dụng ngôn ngữ, viết)

Chiều thứ 5

(02/01/2020)

Tiếng Anh theo lớp năng lực của khối 10

(Kiểm tra kỹ năng nói)

Chiều thứ 6

(03/01/2020)

Tiếng Anh theo lớp năng lực của khối 11 (9 phòng)

(Kiểm tra kỹ năng nghe, đọc hiểu, sử dụng ngôn ngữ, viết)

Chiều thứ 7

(04/01/2020)

Tiếng Anh theo lớp năng lực của khối 11

(Kiểm tra kỹ năng nói)

+ Các môn không kiểm tra tập trung, giáo viên tự bố trí ôn tập, kiểm tra theo TKB và lịch kiểm tra học kỳ I của nhà trường.

 

Bài viết cùng chuyên mục