Thời khóa biểu khối 12 áp dụng từ 29/6 đến 4/7/2020

THỜI KHÓA BIỂU

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12 A2 12P 12SD
Thứ 2 1 Toán Vật lý Hóa học Toán T.Anh Toán T.Anh T.Anh T.Pháp Lịch sử
2 Toán Vật lý Hóa học Toán T.Anh Toán T.Anh T.Anh T.Pháp Lịch sử
3 T.Anh T.Anh Vật lý T.Anh Toán T.Anh Toán Toán Ngữ văn T.Anh
4 T.Anh T.Anh Vật lý T.Anh Toán T.Anh Toán Toán Ngữ văn T.Anh
5
Thứ 3 1 T.Anh Vật lý Hóa học Toán T.Anh T.Anh Ngữ văn Ngữ văn Toán Lịch sử
2 T.Anh Vật lý Hóa học Toán T.Anh T.Anh Ngữ văn Ngữ văn Toán Lịch sử
3 Vật lý Toán T.Anh Ngữ văn Toán Địa lý Toán T.Anh T.Pháp Địa lý
4 Vật lý Toán T.Anh Ngữ văn Toán Địa lý Toán T.Anh T.Pháp Địa lý
5
Thứ 4 1 Toán Vật lý Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán Toán T.Anh T.Pháp Lịch sử
2 Toán Vật lý Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán Toán T.Anh T.Pháp Lịch sử
3 T.Anh Toán Toán Sinh học Vật lý Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Toán Địa lý
4 T.Anh Toán Toán Sinh học Vật lý Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Toán Địa lý
5
Thứ 5 1 Vật lý Vật lý Toán Hóa học Toán Lịch sử Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán
2 Vật lý Vật lý Toán Hóa học Toán Lịch sử Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán
3 Toán Toán Vật lý Vật lý Sinh học Ngữ văn Toán Địa lý T.Pháp Lịch sử
4 Toán Toán Vật lý Vật lý Sinh học Ngữ văn Toán Địa lý T.Pháp Lịch sử
5
Thứ 6 1 Vật lý T.Anh Toán Hóa học Toán Lịch sử Toán T.Anh Ngữ văn Toán
2 Vật lý T.Anh Toán Hóa học Toán Lịch sử Toán T.Anh Ngữ văn Toán
3 Hóa học Toán Vật lý Sinh học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử T.Pháp Lịch sử
4 Hóa học Toán Vật lý Sinh học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử T.Pháp Lịch sử
5
Thứ 7 1 Hóa học Vật lý T.Anh Toán Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Toán Lịch sử
2 Hóa học Vật lý T.Anh Toán Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Toán Lịch sử
3 Vật lý Toán Toán Hóa học Toán Địa lý T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý
4 Vật lý Toán Toán Hóa học Toán Địa lý T.Anh T.Anh T.Pháp Địa lý
5

 

Bài viết cùng chuyên mục