Thời khóa biểu tuần 39 khối 12


THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 – KHỐI 12

Lớp 12A3 học vào buổi chiều

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12 A2 12P 12SD 12A3
Thứ 2 1 Văn Hóa Sinh Sử Anh Toán Pháp Văn Anh
2 Văn Hóa Sinh Sử Anh Toán Pháp Văn Anh
3 Hóa Hóa Văn Toán Văn Pháp Anh
4 Hóa Hóa Văn Toán Văn Pháp
5
Thứ 3 1 Văn Toán Sử Toán Toán Pháp Văn
2 Văn Toán Sử Toán Toán Pháp Văn
3 Toán Sinh Văn Văn Anh Toán Sử
4 Toán Sinh Văn Văn Anh Toán Sử
5
Thứ 4 1
2
3
4
5
Thứ 5 1
2
3
4
5
Thứ 6 1 Hóa Hóa Toán Sử Toán Anh Văn Văn Anh
2 Hóa Hóa Toán Sử Toán Anh Văn Văn Anh
3 Toán Hóa Hóa Văn Văn Toán Toán Sử Anh
4 Toán Hóa Hóa Văn Văn Toán Toán Sử Anh
5
Thứ 7 1 Toán Hóa Sử Văn Toán Văn Văn
2 Toán Hóa Sử Văn Toán Văn Văn
3 Toán Hóa Sinh Sử Anh Anh Toán Văn
4 Toán Hóa Sinh Sử Anh Anh Toán Văn
5

Bài viết cùng chuyên mục