THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KHẢO SÁT KHỐI 12

.

THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KHẢO SÁT KHỐI 12

.

            Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh có điều chỉnh lịch thi khảo sát của  học sinh khối 12, đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường chú ý theo dõi để thực hiện nghiêm túc.

Bài viết cùng chuyên mục