THÔNG BÁO NHẬP HỌC KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Số:    78 /THPTCHT-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Khối 10 năm học 2020 – 2021

 

Triển khai Kế hoạch năm học 2020 – 2021, trên cơ sở kết quả xét duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức nhập học cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2020 – 2021 (Danh sách học sinh trúng tuyển được niêm yết tại bảng tin của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh), cụ thể như sau:

  1. Thời gian nhập học: từ 7 giờ 00 ngày 21/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 23/8/2020.
  2. Địa điểm nhập học: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đường Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh.
  3. Hồ sơ nhập học gồm:

– Học bạ THCS bản gốc,

– Bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ,

– Các loại giấy ưu tiên (nếu có).

Sau 17 giờ 00 ngày 23/8/2020 nếu học sinh không đến nhập học nhà trường sẽ gọi học sinh khác thay thế.

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                     Nguyễn Công Hoàn

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục