Thông báo tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm học 2017 –  2018 (Lần 2)


SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 

Số:     /TB-CHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Tĩnh, ngày  09   tháng 5  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm học 2017 –  2018 (Lần 2)

Để chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia năm 2018, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức cho học sinh của trường và những học sinh khác có nguyện vọng tham gia thi thử (lần 2) vào ngày 19,20/5/2018.

  1. Lịch thi cụ thể:
Ngày thi Buổi Môn thi/Bài thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài thi
Thứ 7
(19/5/2018)
Chiều Ngữ văn 120 phút 14 h 00 14 h 05
Chủ nhật

(20/5/2018)

Sáng Toán 90 phút 7 h30 7h 40
Ngoại ngữ 60 phút 9 h 30 9h 40
 

 

Chiều

Bài thi KHTN Vật lí 50 phút 14h 00 14h 10
Hóa học 50 phút 15h 10 15h 20
Sinh học 50 phút 16h 20 16h30
Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 14h 00 14h 10
Địa lí 50 phút 15h 10 15h 20
GDCD 50 phút 16h 20 16h30

 

  1. Địa điểm thi: Tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Đường Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
  2. Đăng kí thi:

– Đối với học sinh trong trường: Đăng kí theo đơn vị lớp. Mỗi học sinh  đăng kí các môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp.

– Đối với học sinh trường ngoài: Đăng kí tại phòng Hành chính của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

– Thời gian đăng kí thi: Hạn cuối cùng là 17 giờ ngày 16/5/2018.

* Thí sinh sẽ biết đáp án sau khi Kỳ thi thử kết thúc. Kết quả sẽ thông báo trên Bảng tin và trang Web nhà trường tại địa chỉ:   http://thptchuyenhatinh.edu.vn


Bài viết cùng chuyên mục