Văn bản của BỘ GD & ĐT về thi THPT Quốc gia 2017

VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017

.

        Sau đây là một số văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo về kỳ thi THPT Quốc gia 2017 và Xét tuyển vào các trường Đại học năm 2017, đề nghị các cán bộ, giáo viên và học sinh khối 12 của nhà trường quan tâm và thực hiện đúng.

 

STT Nội dung Tải file
1 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quy chế thi THPT 2017
2 Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

(Số: 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Huong dan  THPT 2017 
3 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tư 05
 4  Tài liệu phổ biến tại phòng thi THPT Quốc gia năm 2017  Tài liệu phổ biến tại phòng thi

 

Bài viết cùng chuyên mục