Tổ Hóa học

Cập nhật 28 tháng 11 năm 2016

TỔ HOÁ HỌC

Thành lập năm 1991

Số thành viên: 7

Tổ trưởng: Đặng Đình Hảo

 

 hoa-hoc

I.GIỚI THIỆU

Năm 1991 trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh được thành lập, giáo viên Hóa học lúc đó chỉ có thầy giáo Phan Văn Tường (chuyển lên Sở Giáo dục và Đào tạo năm 1997, hiện nay đã nghie hưu). Thời kì đó thật vất vả, một mình thầy Tường phải bao hết các sân, từ học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia đến học sinh thi đại học… và có thời kì còn kiêm luôn cả công việc của chuyên viên môn Hóa học của Sở. Mặc dầu khó khăn vất vả là vậy nhưng kết quả học sinh giỏi, học sinh đậu đại học những năm đó cũng rất đáng tự hào. Đến năm 1995 có thêm cô giáo Tống Cẩm Lệ (hiện nay là giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh, chuyển đi năm 1996). Năm 1996 cô giáo Nguyễn Thị Kim Thủy và cô Đinh Lam Hương cùng được điêu về trường, sau đó các thầy Nguyễn Thanh  Hải (1999), Đặng Đình Hảo (2004), thầy Nguyễn Quốc Nam (2006), thầy Nguyễn Văn Thọ (2008), thầy Hoàng Văn Nam (2009) được về công tác tại trường… Tháng 10 năm 2010 tổ Hóa học được  thành lập, hiện tổ có 7 thầy, cô giáo đều là những người có trình độ chuyên môn tốt, say mê với nghề nghiệp và có thành tích cao trong công tác giảng dạy. Trong 25 năm xây dựng và trưởng thành của trường THPT Chuyên Hà tĩnh, trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, trong đó có phần đóng góp rất đáng kể của tổ Hóa học. Có hơn 80 lượt học sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia, trong đó có 3 em được gọi vào dự tuyển Olympic Hóa học quốc tế.

II.THÀNH VIÊN

4 Họ và tên:             Đặng Đình Hảo

Ngày sinh:            11-09-1982

Quê quán:             TP Hà Tĩnh

Chức vụ: Tổ trưởng

Ngày vào ngành: 04-09-2004

Trình độ:              Thạc sỹ

Thành tích:   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số điện thoại:  0989188544

Email:   Tnthatinh2008@gmail.com

6 Họ và tên:             Đinh Lam Hương

Ngày sinh:            09-12-1975

Quê quán:             Hương Sơn -Hà Tĩnh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày vào ngành: 04-09-1996

Trình độ:              Đại học

Thành tích:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số điện thoại:   0988901631

Email:   DINHNHOLAMHUONG@GMAIL.COM

3 Họ và tên:             Nguyễn Quốc Nam

Ngày sinh:            15-07-1974

Quê quán:             Đức Thọ- Hà Tĩnh

Chức vụ: Tổ phó

Ngày vào ngành:09-01-1995

Trình độ:              Đại học

Thành tích:           Giáo viên giỏi Tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số điện thoại:   0983832360

Email: Quocnamnkht@yahoo.com.vn

2 Họ và tên:             Nguyễn Văn Thọ

Ngày sinh:            22-06-1980

Quê quán:             Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày vào ngành: 03-09-2002

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số điện thoại: 0947620999

Email:   thochuyenht@gmail.com

1 Họ và tên:             Hoàng Văn Nam

Ngày sinh:            20-10-1978

Quê quán:             Can Lộc- Hà Tĩnh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày vào ngành: 01-09-2000

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số điện thoại:  0915414298

Email:   hoancomgnamht2009@gmail.com

Họ và tên:             Phan Phúc Thi

Ngày sinh:            18-01-1981

Quê quán:              Hà Tĩnh

Chức vụ:               Giáo viên

Ngày vào ngành:

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:

Số điện thoại:  0903484072

Email:   thi41ah@gmail.com

Họ và tên:             Trương Thị Nhật Dung

Ngày sinh:            22-10-1986

Quê quán:              Hà Tĩnh

Chức vụ:               Giáo viên

Ngày vào ngành:

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:

Số điện thoại:  0947858587

Email: tieuyen1986@gmail.com