Tổ Ngữ văn

Cập nhật 28 tháng 11 năm 2016

TỔ NGỮ VĂN

Thành lập năm 1991

Số thành viên: 11

Tổ trưởng: Trần Thị Lam

to-van

I. GIỚI THIỆU

Tháng 9 năm 1991, mặc dù bộn bề biết bao công việc của những ngày đầu tái lập tỉnh, nhưng với sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh dành cho giáo dục, với tầm nhìn bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, quê hương, trường THPT Năng khiếu (nay là trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) được thành lập. Đây là nhu cầu tất yếu trong việc nâng cao chất lượng mũi nhọn, phát huy được những thế mạnh của một vùng quê giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng. Tại mái trường này, học sinh có được cơ hội thực hiện khát vọng, hoài bão, ước mơ của mình: học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, phát huy mạnh mẽ năng lực và sức sáng tạo của tuổi trẻ học đường; phụ huynh tin tưởng, kỳ vọng ở con em mình sự thành đạt ở một môi trường mới – nơi ươm mầm tài năng, nơi chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của các thế hệ học sinh sớm trở thành hiện thực bởi sự chăm sóc, giáo dục, giảng dạy đầy tâm huyết của các thầy, cô giáo – những tinh hoa được chọn lựa từ các trường THPT, các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Cũng thời gian đó, tổ Văn trường Năng khiếu Hà Tĩnh được thành lập. Những giáo viên đầu tiên được gọi về trường là thầy Trương Biên Thùy, thầy Tống Trần Lữ, thầy Nguyễn Tiến Bính, cô Lương Bích Liên. Những năm sau, có thêm thầy Đặng Lưu, thầy Lê Đình Tuấn, thầy Nguyễn Ái Học, cô Lê Thị Nương. Năm học 1995-1996, thầy Trần Quang Tú được điều động về trường.

Thế hệ tiếp theo của trường có cô Lê Thị Kim Dung, cô Phan Thị Minh Tuyết, cô Trần Thị Lam, cô Phan Huệ Chi, thầy Phan Thế Toàn, thầy Đậu Quang Hồng, thầy Nguyễn Trọng Đức.

Hiện nay trong tổ có các giáo viên vốn là học sinh của trường về công tác tại trường gồm: cô Đậu Thị Thương, cô Thái Thị Thanh Huyền, cô Nguyễn Thị Oanh, cô Trương Thị Thanh, cô Trần Quỳnh Trang…

Về thành tích HSG Quốc gia môn Văn: ngay từ khóa đầu tiên, năm học 1991- 1992, đã có 7 em đoạt giải HSG Quốc gia môn Văn lớp 9, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải Khuyến khích. Cho đến nay đã có 114 em học sinh các lớp chuyên Văn của trường đoạt giải HSG Quốc gia, trong đó có 02 giải Nhất thuộc về các em: Nguyễn Thị Anh Trúc (lớp 9V, năm học 1992- 1993), và em Võ Thị Mỹ Ngà (lớp 12V, năm học 2010- 2011).

II.THÀNH TÍCH

  1. Thành tích chung của tổ: Nhiều năm đạt danh hiệu Tổ lao động xuất sắc.
  2. Thành tích HSG Quốc gia:

Năm học: 1991 – 1992

TT Họ và tên Học sinh lớp Đạt giải GV phụ trách
1 Nguyễn Thị Anh Trúc 9 Văn Giải Nhất Văn 9 Trương Biên Thùy
2 Hoàng Thị Quỳnh Nga 9 Văn Giải Nhì Văn 9 Trương Biên Thùy
3 Bùi Thị Thu Hương 9 Văn Giải Nhì Văn 9 Trương Biên Thùy
4 Trần Văn Long 9 Văn Giải Ba Văn 9 Trương Biên Thùy
5 Lê Thị Xuân 9 Văn Giải Ba Văn 9 Trương Biên Thùy
6 Phan Thị Thanh Quý 9 Văn K.Khích Văn 9 Trương Biên Thùy
7 Hồ Thị Hiền 9 Văn K.Khích Văn 9 Trương Biên Thùy
Năm học: 1992- 1993
8 Đặng Thị Thu Hải 11 Văn Giải Nhì Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
9 Trần Thị Trà Giang 11 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
10 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11 Văn K.Khích. Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
11 Trương Mai Hoa 9 Văn K.Khích Văn 9 Lương Thị Bích Liên
12 Chu Xuân Hoàng 9 Văn K.Khích Văn 9 Lương Thị Bích Liên
13 Lâm Thị Liên 9 Văn K.Khích Văn 9 Lương Thị Bích Liên
14 Trần Thị Loan 9 Văn K.Khích Văn 9 Lương Thị Bích Liên
Năm học: 1993- 1994
15 Đặng Ngọc Bảo 11 Văn Giải Ba Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
16 Trần Văn Long 11 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
17 Nguyễn Thị Anh Trúc 11 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
18 Hoàng Thị Nga 11 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
19 Trần Thị Trà Giang 12 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
20 Nguyễn Thị Hạnh Loan 12 Văn K.Khích Văn  12 Nguyễn Tiến Bính
21 Nguyễn Thị Hải Phương 9 Văn Giải Ba Văn 9 Lương Thị Bích Liên
22 Võ Trường Giang 9 Văn K.Khích Văn 9 Lương Thị Bích Liên
Năm học: 1994- 1995
23 Nguyễn Thị Anh Trúc 12 Văn Giải Ba Văn 12 Đặng Lưu
24 Hoàng Thị Nga 12 Văn K.Khích Văn 12 Đặng Lưu
25 Lê Thị Xuân 12 Văn K.Khích Văn 12 Đặng Lưu
26 Lê Thị Lệ Thu 9 Văn K.Khích Văn 9 Nguyễn Ái Học
27 Phạm Vũ Hương Giang 9 Văn K.Khích Văn 9 Nguyễn Ái Học
28 Nguyễn Thị Long 9 Văn K.Khích Văn 9 Nguyễn Ái Học
Năm học: 1995- 1996
29 Thái Thị Thanh Huyền 12 văn Giải Ba Văn 12 Lê Đình Tuấn
30 Lê Thị phương Mai 12 văn Giải Ba Văn 12 Lê Đình Tuấn
31 Trần Đình Dũng 12 văn K.Khích Văn 12 Lê Đình Tuấn
32 Nguyễn Thị Việt Hà 12 văn K.Khích Văn 12 Lê Đình Tuấn
33 Trương Thị Mai Hoa 12 văn K.Khích Văn 12 Lê Đình Tuấn
34 Nguyễn Thị Hải Phương 11 văn K.Khích Văn 12 Lê Đình Tuấn
35 Nguyễn Thị Hiền 9 Văn Giải Ba Văn 9 Lương Thị Bích Liên
36 Nguyễn Thị Thuý 9 Văn Giải Ba Văn 9 Lương Thị Bích Liên
Năm học: 1996- 1997
37 Hồ Minh Thông 11 Văn Giải Nhì Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
38 Trần Thị Tuyết Mai 12 Văn Giải Ba Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
39 Nguyễn Thị Hải Phương 12 Văn K.Khích  Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
40 Trần Thị Thắm 12 Văn K.Khích  Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
41 Phạm Thị Kim Anh 9 Văn Giải Ba Văn 9 Lương Thị Bích Liên
42 Nguyễn Thị Thanh Nga 9 Văn Giải Ba Văn 9 Lương Thị Bích Liên
43 Trần Mai Phương 9 Văn Giải Ba Văn 9 Lương Thị Bích Liên
44 Võ Thị Thanh Hà 9 Văn K.Khích Văn 9 Lương Thị Bích Liên
45 Tô Thuý Nga 9 Văn K.Khích Văn 9 Lương Thị Bích Liên
Năm học: 1997 – 1998
46 Nguyễn Thị Hiền 11 Văn Giải Ba Văn 12 Lê Đình Tuấn
47 Trần Thị Diệu Lê 11 Văn K.Khích  Văn 12 Lê Đình Tuấn
48 Hồ Minh Thông 12 Văn Giải Ba Văn 12 Lê Đình Tuấn
49 Đặng Vũ Thái 12 Văn K.Khích  Văn 12 Lê Đình Tuấn
Năm học: 1998- 1999
50 Phạm Thị Kim Anh 11 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
51 Trần Thị Hải Vân 11 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
52 Nguyễn Thị Hồng Phương 11 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
53 Võ Thị Thanh Hà 11 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
54 Trần Thị Diệu Lê 12 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
55 Nguyễn Thị Thanh Nga 11 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
56 Trần Mai Phương 11 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
Năm học: 1999- 2000
57 Phạm Thị Kim Anh 12 Văn Giải Ba Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
58 Võ Thị Thanh Hà 12 Văn Giải Ba Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
59 Nguyễn Thị Thuý Hợi 11 Văn Giải Ba Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
60 Nguyễn Thị Mai Quyên 11 Văn Giải Ba Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
61 Hoàng Trần Quỳnh Hoa 11 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
62 Đặng Thị Lĩnh Ninh 11 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
Năm học: 2000- 2001
63 Nguyễn Thị Thanh Hải 11 Văn Giải Nhì Văn 12 Lê Đình Tuấn
64 Phùng Thị Cảnh Trang 11 Văn Giải Ba Văn 12 Lê Đình Tuấn
65 Nguyễn Thị Thanh Mai 12 Văn K.Khích Văn 12 Lê Đình Tuấn
66 Nguyễn Thị Mai Phương 12 Văn Giải Ba Văn 12 Lê Đình Tuấn
Năm học: 2001- 2002
67 Nguyễn Thị Thanh Hải 12 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
68 Lê Thị Quỳnh Hoa 11 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
69 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
70 Trần Thị Hoài Phương 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
71 Trần Quỳnh Trang 11 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
Năm học: 2002- 2003
72 Đinh Thị Huế 12 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
73 Dương Thị Hà Linh 12 Văn Giải Nhì Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
74 Nguyễn Thị Hồng Minh 12 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
75 Đặng Hoàng Oanh 12 Văn Giải Ba Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
76 Trương Thị Thanh 12 Văn Giải Ba Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
77 Phạm Thị Hồng Thắm 11 Văn K.Khích Văn 12 Nguyễn Tiến Bính
Năm học: 2003- 2004
78 Đồng Hà Anh 11 Văn K.Khích Văn 12 Lê Đình Tuấn
79 Hà Thị Thanh Hương 12 Văn K.Khích Văn 12 Lê Đình Tuấn
80 Võ Thị Hà Linh 11 Văn Giải Ba Văn 12 Lê Đình Tuấn
81 Đặng Thị Phương Thảo 12 Văn Giải Ba Văn 12 Lê Đình Tuấn
82 Võ Thị Thu 11 Văn K.Khích Văn 12 Lê Đình Tuấn
Năm học: 2004- 2005
83 Đồng Hà Anh 12 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
84 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12 Văn Giải Ba Văn  12 Trần Quang Tú
85 Cao Thị Thanh Hoài 12 Văn K.Khích Văn  12 Trần Quang Tú
86 Nguyễn Thị Mai Huệ 12 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
87 Lê Thị Hằng Nga 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
88 Võ Thị Thu 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
Năm học: 2005- 2006
89 Phan Linh Chi 12 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
90 Lê Thanh Hoàng 11 Văn Giải Ba Văn  12 Trần Quang Tú
91 Phùng Thị Loan 12 Văn K.Khích Văn  12 Trần Quang Tú
92 Lê Nữ Hạnh Nguyên 11 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
93 Đinh Thị Thơm 11 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
Năm học: 2006- 2007
94 Ngô Thị Hiền 12 Văn K.Khích Văn  12 Phan Thế Toàn
95 Lê Thanh Hoàng 12 Văn K.Khích Văn 12 Phan Thế Toàn
96 Nguyễn Thị Lộc 11 Văn Giải Ba Văn  12 Phan Thế Toàn
97 Lê Nữ Hạnh Nguyên 12 Văn Giải Ba Văn 12 Phan Thế Toàn
98 Đinh Thị Thơm 12 Văn Giải Ba Văn 12 Phan Thế Toàn
Năm học: 2007- 2008
99 Thái Thị Thu Huyền 12 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
100 Nguyễn Thị Lộc 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
101 Võ Thị Phương Liên 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
102 Nguyễn Bích Thảo 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
103 Nguyễn Thị Minh Thuý 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
Năm học: 2008- 2009
104 Trần Thị Thuỳ Dung 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Quang Tú
105 Trần Thị Hiểu 11 Văn Giải Ba Văn12 Trần Quang Tú
106 Lê Nguyễn Nhật Linh 11 Văn K.Khích Văn 12 Trần Quang Tú
Năm học: 2009- 2010
107 Lê Nguyễn Nhật Linh 12 Văn Giải Ba Văn 12 Phan Thế Toàn
108 Lê Thị Yến 11 Văn Giải Ba Văn 12 Phan Thế Toàn
109 Bùi Thị Cẩm Hằng 11 Văn Giải Ba Văn 12 Phan Thế Toàn
110 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12 Giải Nhì Văn 12 Phan Thế Toàn
Năm học: 2010 – 2011
111 Võ Thị Mỹ Ngà 12 Văn Giải Nhất Văn 12 Trần Thị Lam
112 Bùi Thị Cẩm Hằng 12 Văn Giải Nhì Văn 12 Trần Thị Lam
113 Lê Thị Yến 12 Văn Giải Nhì Văn 12 Trần Thị Lam
114 Lê Thị Diệu Thuý 12 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Thị Lam
115 Đinh Thị Quỳnh Trang 11 Văn Giải Ba Văn 12 Trần Thị Lam
116 Nguyễn Thị Thúy Nga 12 Giải Ba Văn 12 Trần Thị Lam
Năm học: 2011 – 2012
117 12 Giải KK Văn 12 Trần Thị Lam

III.THÀNH VIÊN

 3 Họ và tên:             Trần Thị Lam

Ngày sinh:            12- 09- 1973

Quê quán:             Quang Lộc- Can Lộc

Chức vụ:               Tổ trưởng CM

Ngày vào ngành: 05- 10- 1995

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:         Giáo viên giỏi Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở; Bằng khen của UBND Tỉnh.

Số điện thoại:

Email:

 co-kim-dung Họ và tên:             Lê Thị Kim Dung

Ngày sinh:            21- 01- 1964

Quê quán:             Thành phố Hà Tĩnh

Chức vụ:               UV BCH Công đoàn

Ngày vào ngành: 01- 09- 1085

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:         Giáo viên giỏi Tỉnh; Giấy khen của Sở GD&ĐT; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Số điện thoại:

Email:

 6 Họ và tên:             Đậu Thị Thương

Ngày sinh:            16- 06- 1976

Quê quán:             Sơn Thịnh- Hương Sơn

Chức vụ:

Ngày vào ngành: 01- 09- 1998

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:         Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở

Số điện thoại:

Email:

 4 Họ và tên:             Phan Huệ Chi

Ngày sinh:            01- 01- 1978

Quê quán:             Thị trấn Nghi Xuân

Chức vụ:

Ngày vào ngành: 05- 09- 2000

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:           Giáo viên giỏi  Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở; Giấy khen của Sở GD&ĐT.

Số điện thoại:

Email:

 7 Họ và tên:             Thái Thị Thanh Huyền

Ngày sinh:            22- 01- 1979

Quê quán:             Đức Hòa – Đức Thọ

Chức vụ:               UV BCH Công đoàn

Ngày vào ngành: 15- 11- 2002

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:         Giáo viên giỏi Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở; Giấy khen của Sở GD&ĐT.

Số điện thoại:

Email:

 co-thanh Họ và tên:             Trương Thị Thanh

Ngày sinh:            13- 08- 1985

Quê quán:             Thạch Linh – TP Hà Tĩnh

Chức vụ:

Ngày vào ngành: 04- 09- 2007

Trình độ:              Đại học

Thành tích:

Số điện thoại:

Email:

 8 Họ và tên:             Nguyễn Trọng Đức

Ngày sinh:            28- 07- 1980

Quê quán:             Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên

Chức vụ:               Tổ phó CM

Ngày vào ngành: 03- 09- 2002

Trình độ:              Tiến sĩ

Thành tích:

Số điện thoại:

Email:

 10 Họ và tên:             Trần Thị Quỳnh Trang

Ngày sinh:            24- 10- 1985

Quê quán:             Hương Giang- Hương Khê

Chức vụ:

Ngày vào ngành: 16- 09- 2010

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:

Số điện thoại:

Email:

 9 Họ và tên:             Nguyễn Thị Oanh

Ngày sinh:            04- 03- 1979

Quê quán:             Thạch Trung- TP Hà Tĩnh

Chức vụ:

Ngày vào ngành: 01- 09- 2003

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:

Số điện thoại:

Email: