Tổ Vật lý

[ Cập nhật ngày 28 tháng 11 năm 2016 ]

TỔ VẬT LÝ

Thành lập năm 1991

Số thành viên: 9

Tổ trưởng: Đinh Ngọc Tuấn

I. GIỚI THIỆU

Từ những ngày đầu thành lập, trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh chỉ có một giáo viên Vật lý là thầy giáo Đinh Nho Kiểu, lúc đó thầy Kiểu làm tổ trưởng tổ Lý – Hóa – Sinh, tháng 7 năm 1992 trường được bổ sung thêm thầy giáo Nguyễn Công Mỹ. Đến tháng 11 năm 1992, thầy Mỹ được điều lên làm chuyên viên phụ trách bộ môn Vật lý của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh và tháng 12 năm 1992, thầy giáo Nguyễn Công Hoàn được Sở điều từ trường THPT Cẩm Bình về trường công tác. Đến năm 1995 tổ có 4 giáo viên Vật lý, đó là thầy giáo Đinh Nho Kiểu, thầy giáo Nguyễn Công Hoàn, thầy giáo Nguyễn Ngọc Lạc và thầy giáo Nguyễn Đình Lâm. Đây là những trụ cột đầu tiên của tổ Vật lý, những thầy giáo có công đầu trong sự phát triển của tổ Vật lý. Do sự phát triển của nhà trường, đến tháng 8 năm 2002 tổ Vật lý được tách thành tổ chuyên môn độc lập do thầy giáo Đinh Ngọc Tuấn làm tổ trưởng.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, tổ Vật lý đã đạt được một số thành tích đáng tự hào. Đó là xây dựng được đội ngũ giáo viên Vật lý đoàn kết, nhất trí, có đạo đức, tư cách trong sáng, hết lòng vì học sinh thân yêu, có năng lực đáp ứng được yêu cầu cao về giảng dạy Vật lý ở trường chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, có lòng đam mê nghề nghiệp. Trong 25 năm qua, tổ đã làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, đã có hơn 100 em được công nhận là Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý trong các mùa thi.

Hiện nay tổ Vật lý có 8 thầy giáo, trong đó 4 thầy có trình độ Thạc sỹ. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của tổ là tập trung cao độ cho bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia; xây dựng đội ngũ ngang tầm, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ phát hiện và góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.

II.THÀNH TÍCH

  1. Thành tích chung của tổ: Tổ luôn đạt danh hiệu Tổ lao động tiên tiến.
  2. Thành tích cá nhân
Năm học Họ và tên Thành tích
2002-2003 Đinh Ngọc Tuấn Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2004-2005 Nguyễn Công Hoàn Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2009-2010 Nguyễn Công Hoàn Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
2008-2009 Hoàng Bá Hùng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  1. Thành tích học sinh giỏi quốc gia
Năm học Kết quả
1994-1995 03 giải nhì, 02 giải 2, 01 giải khuyến khích
1995-1996 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích
1996-1997 02 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích + 07 kk lớp 9
1997-1998 03 giải ba, 02 khuyến khích
1998-1999 07 khuyến khích
1999-2000 01 giải ba, 02 khuyến khích
2000-2001 01 giải khuyến khích
2001-2002 01 giải nhì, 03 giải ba, 02 khuyến khích
2002-2003 02 giải nhì, 03 giải ba, 02 khuyến khích
2003-2004 01 khuyến khích
2004-2005 04 giải ba, 03 giải khuyến khích
2005-2006 02 giải ba, 02 khuyến khích
2006-2007 03 giải ba, 02 khuyến khích
2007-2008 03 giải khuyến khích
2008-2009 04 giải ba, 01 khuyến khích
2009-2010 05 giải ba, 01 khuyến khích
2010-2011 03 giải ba, 05 khuyến khích
2011-2012 03 giải ba, 04 khuyến khích
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2016-2015

III.THÀNH VIÊN

 13 Họ và tên:             Đinh Ngọc Tuấn

Ngày sinh:            10-02-1957

Quê quán:             Tx Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Chức vụ:               Tổ trưởng CM

Ngày vào ngành:    05-09-1978

Trình độ:              Đại học

Thành tích:           Giáo viên giỏi Tỉnh;  Bằng khen của Bộ GD-ĐT.

Số điện thoại:         0912293854

Email:                   dinhtuan57@gmail.com

 12 Họ và tên:            Lê Mạnh Cường

Ngày sinh:            19-09-1978

Quê quán:             Hương Sơn – Hà Tĩnh

Chức vụ:               Tổ phó  CM

Ngày vào ngành:    04-09-2001

Trình độ:              Đại học

Thành tích:           Giáo viên giỏi Tỉnh.

Số điện thoại:       0982191178

Email:                   cuongnkt@gmail.com

 11 Họ và tên:            Nguyễn Ngọc Hiếu

Ngày sinh:            24-09-1982

Quê quán:             Hương Sơn – Hà Tĩnh

Chức vụ:              Giáo viên

Ngày vào ngành:    04-09-2004

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:

Số điện thoại:        0973434777

Email:                   hieunktht@yahoo.com.vn

 14 Họ và tên:           Trần Việt Hùng

Ngày sinh:           05-05-1980

Quê quán:            Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ:              Giáo viên

Ngày vào ngành:   04-09-2002

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:

Số điện thoại:       0983036697

Email:                 viethung14lyvinh@gmail.com

 8 Họ và tên:            Nguyễn Đình Đạt

Ngày sinh:            16-06-1983

Quê quán:             Hương Sơn –Hà Tĩnh

Chức vụ:               Giáo viên

Ngày vào ngành:    04-09-2004

Trình độ:               Đại học

Thành tích:

Số điện thoại:        0986272033

Email:                   nguyendinhdat@moet.edu.vn

  Họ và tên:            Trần Hồng Quân

Ngày sinh:            03-09-1997

Quê quán:             Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Chức vụ:               Giáo viên

Ngày vào ngành:    01-09-2020

Trình độ:               Thạc sĩ

Số điện thoại:        0973965412

Email:                   quantran0309@cht.edu.vn

 v Họ và tên:             Hoàng Công Viêng

Ngày sinh:             1988

Quê quán:             Đức Thọ, Hà tĩnh

Chức vụ:

Ngày vào ngành:    2013

Trình độ:               Thạc sĩ vật lý

Thành tích:

Số điện thoại:        0917075998

Email:                    vieng.nero@gmail.com

 1 Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệu

Ngày sinh:             01-10-1982

Quê quán:  Thạch Hội, Thạch Hà, Hà tĩnh

Chức vụ:

Ngày vào ngành:    2006

Trình độ:               Đại học Vật lý

Thành tích:

Số điện thoại:        0985004565

Email:                   songque31109@gmail.com

 3 Họ và tên:             Bùi Thị Thanh Hương

Ngày sinh:             29-11-1983

Quê quán:             Nam Đàn, Nghệ An

Chức vụ:

Ngày vào ngành:    2005

Trình độ:               Đại học vật lý

Thành tích:

Số điện thoại:         0988545345

Email:                    huongly.lqd@gmail.com