HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CỦA BỘ Y TẾ BẰNG HÌNH ẢNH

.

Hướng dẫn chủ động các biện pháp phòng bệnh:

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú:

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm COVID-19:

Hướng dẫn rửa tay và sử dụng khẩu trang đúng cách:

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

 

 

You may also like...