KẾT QUẢ HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾT QUẢ HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 – 2019
TT Đội tuyển Số lượng các giải Số giải
Nhất Nhì Ba KK
1 Sử 3 3 2 2 10
2 Toán 1 5 4 10
3 Sinh 5 3 2 10
4 Anh 4 5 1 10
5 Văn 4 4 8
6 Địa 3 4 2 9
7 3 3 4 10
8 Tin 1 4 2 7
9 Hóa 1 3 4 8
10 Pháp 1 1 4 6
Tổng 4 30 29 25 88/99 = 88,89%

 

* Hà Tĩnh xếp thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ số học sinh dự thi đạt giải và đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải (sau Hà Nội 134 giải và Nghệ An 90 giải; tiếp sau Hà Tĩnh 88 giải là Vĩnh Phúc 79 giải, Nam Định 75 giải, Hải Phòng 72 giải).

* Tăng 3 giải so với năm học trước (tăng 1 giải Nhất và 2 giải Nhì).

* 4 giải Nhất thuộc về các em: Nguyễn Thị Tố Uyên – Đội tuyển Toán; Lê Thị Hiếu Ngân, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Đội tuyển Sử.

 

 

You may also like...