KẾT QUẢ THI HSG QUỐC GIA NĂM 2017 CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2017 CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ

 

            Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT năm 2017, Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tỉnh Hà Tĩnh có 92 học sinh, trong đó có 32 học sinh ở trong khu nội trú của trường. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày 05, 06 và 07/01/2017, kết quả có 29 học sinh đoạt giải (chiếm tỉ lệ 90,6%), trong đó có 7 giải Nhì, 15 giải Ba, 7 giải KK và 3 em là thành viên của đội dự tuyển Olympic Quốc tế. Xin chúc mừng các em và chia vui cùng toàn thể khu nội trú của nhà trường.

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP PHÒNG Ở MÔN GIẢI TRƯỜNG (THPT)
1 Nguyễn Thanh Nhã 12T1 510 Toán Nhì Chuyên Hà Tĩnh
2 Phan Nhật Duy 12T1 510 Toán Nhì Chuyên Hà Tĩnh
3 Nguyễn Viết Thịnh 11L 506 Nhì Chuyên Hà Tĩnh
4 Nguyễn Thị Linh 12T1 513 Nhì Chuyên Hà Tĩnh
5 Nguyễn Đình Đại 12T1 411 Tin Nhì Chuyên Hà Tĩnh
6 Nguyễn Thị Tâm 11SĐ 512 Địa Nhì Chuyên Hà Tĩnh
7 Thái Thị Thủy 11A 512 Địa Nhì Lê Hữu Trác
8 Lê Minh Tuấn 12T1 511 Toán Ba Chuyên Hà Tĩnh
9 Trần Quốc Bảo An 11L 502 Ba Chuyên Hà Tĩnh
10 Đặng Bá Luân 11L 502 Ba Chuyên Hà Tĩnh
11 Nguyễn Chỉ Tài 11L 504 Ba Chuyên Hà Tĩnh
12 Phan Thị Mỹ Duyên 12L 307 Ba Chuyên Hà Tĩnh
13 Thái Hữu Trường 11H 511 Hóa Ba Chuyên Hà Tĩnh
14 Trần Thị Ngọc Lan 11T1 302 Sinh Ba Chuyên Hà Tĩnh
15 Hồ Phan Thủy Anh 12S 311 Sinh Ba Chuyên Hà Tĩnh
16 Hoàng Thị Ngọc Lan 12S 311 Sinh Ba Chuyên Hà Tĩnh
17 Đặng Văn Sang 12S 510 Sinh Ba Chuyên Hà Tĩnh
18 Nguyễn Văn Hùng 12T1 411 Tin Ba Chuyên Hà Tĩnh
19 Bùi Thị Linh Chi 11SĐ 309 Địa Ba Chuyên Hà Tĩnh
20 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 11SĐ 513 Địa Ba Chuyên Hà Tĩnh
21 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 12V 513 Địa Ba Chuyên Hà Tĩnh
22 Chu Thị Mai 12SĐ 210 Địa Ba Chuyên Hà Tĩnh
23 Phan Văn Đức Nhật 11T1 312 Toán K.Khích Chuyên Hà Tĩnh
24 Bùi Lê Anh Thơ 12L 308 K.Khích Chuyên Hà Tĩnh
25 Nguyễn Thị Lan Hương 12S 513 Sinh K.Khích Chuyên Hà Tĩnh
26 Nguyễn Thị Phương Thảo 11V 512 Sử K.Khích Chuyên Hà Tĩnh
27 Đặng Xuân Huy 12A 511 Hóa K.Khích Nguyễn Thị Minh Khai
28 Lê Viết Thịnh 12A 511 Hóa K.Khích Nguyễn Văn Trỗi
29 Nguyễn Tuấn Thành 12A 412 Tin K.Khích Nguyễn Trung Thiên

 

You may also like...