LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 29: Từ ngày 05/4 đến ngày 10/4/2021

Trực BGH: Đ/c Bình

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

05/4

Chào cờ + Học 4 tiết Họp Hội đồngSinh hoạt chi bộ * Dạy học theo lịch.

* Thứ 2:

+ 14 giờ 00: BHXH tỉnh hướng dẫn toàn thể người lao động có đóng bảo hiểm cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

(Đề nghị các đ/c có mặt đầy đủ – khi đi nhớ mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân)

+ 15 giờ 30: Sinh hoạt chi bộ.

* Đi công tác:

Ba

06/4

Học theo TKB Học chiều

07/4

Học theo TKB Học chiều
Năm

08/4

Học theo TKB
Sáu

09/4

Học theo TKB Học chiều
Bảy

10/4

Học 4 tiết + Sinh hoạt lớp

LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG

Tuần 29: Từ ngày 05/4 đến 10/4/2021

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F 11T1 11T2 11L 11H 11S
Thứ 2

05/4

       
Thứ 3

06/4

Toán Toán Hóa Hóa Văn Văn Văn Toán Văn Hóa Hóa Anh Toán Sinh
Thứ 4

07/4

Toán Sinh Toán Sử Toán Anh Toán Anh NL Anh NL
Thứ 5

08/4

Thứ 6

09/4

Hóa Hóa Anh Toán Toán Địa Địa Anh Văn Pháp Toán Toán Toán Hóa Toán

 

  11V 11SĐ 11A1 11A2 11F 10T1 10T2 10L 10H 10S 10Tin 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

05/4

 
Thứ 3

06/4

Anh Sử Toán Văn Văn Hóa Toán Toán Sinh Hóa Anh Văn Toán Văn Pháp
Thứ 4

07/4

Toán Anh NL Anh Toán Pháp Hóa Toán Hóa Hóa Tin Toán Sử Anh Toán Toán
Thứ 5

08/4

Thứ 6

09/4

Văn Địa Văn Anh Toán Toán Anh Toán Toán Văn Địa Văn Anh Văn

 

 

You may also like...