LỊCH CÔNG TÁC TUẦN : Từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN  : Từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

10/6

Bồi dưỡng dự tuyển

Khối 12 học theo TKB

  * Bồi dưỡng dự tuyển.

* Khối 12 học theo TKB.

 

Ba

11/6

nt

12/6

nt  
Năm

13/6

nt
Sáu

14/6

nt  
Bảy

15/6

nt

 

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần 7 (Từ 10/6 đến 15/6/2019)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Hai

10/6

Sáng T. Hùng Cường Hảo Quang Dũng Chi Uyên Dung A Tâm P
Thứ Ba

11/6

Sáng P. Hùng Cường Hảo Quang Dũng Chi Uyên Dung A Tâm P
Thứ Tư

12/6

Sáng Bảo Cường Thọ Quang Xuân Oanh Uyên Dung A Tâm P
Thứ Năm

13/6

Sáng
Thứ Sáu

14/6

Sáng Bảo Cường Hảo Quang Dũng Chi Uyên Dung A Tâm P
Thứ Bảy

15/6

Sáng P. Hùng Cường Hảo Quang Xuân Chi Uyên Dung A Tâm P

 

Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Hai

10/6

Sáng Đức T Viêng Thi Hùng S Minh Trang V Ngọc S Liên Linh P
Thứ Ba

11/6

Sáng Đức T Đạt L Thi Hùng S Trung Trang V Hương S Liên Linh P
Thứ Tư

12/6

Sáng Đức T Viêng Thi Hùng S Dũng Đức V Ngọc S Liên Linh P
Thứ Năm

13/6

Sáng
Thứ Sáu

14/6

Sáng Đức T Viêng Thi Hùng S Minh Đức V Ngọc S Liên Linh P
Thứ Bảy

15/6

Sáng Đức T Đạt L Thi Hùng S Trung Đức V Ngọc S Liên Linh P

 LỊCH HỌC KHỐI 12

Ngày Tiết 12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12A1 12A2 12P 12SD
Thứ 2 1 Hữu Trí Huy Huế HươngĐ ThuỷT Loan Hoài
2 Hữu Trí Huy Huế HươngĐ ThuỷT Loan Hoài
3 Đạt Hiệu Viêng H.Nam Ngọc HươngĐ Trang ĐứcV
4 Đạt Hiệu Viêng H.Nam Ngọc HươngĐ Trang ĐứcV
5
Thứ 3 1 Hữu Trí Huy H.Nam Lam HươngĐ Loan ĐứcV
2 Hữu Trí Huy H.Nam Lam HươngĐ Loan ĐứcV
3 Đạt Q.Nam V.Anh Huế HươngĐ Lam Trang Hoài
4 Đạt Q.Nam V.Anh Huế HươngĐ Lam Trang Hoài
5
Thứ 4 1 Đạt Hiệu Viêng Huế Lam ThuỷT Trang Hoài
2 Đạt Hiệu Viêng Huế Lam ThuỷT Trang Hoài
3 Đạt Q.Nam V.Anh H.Nam HươngĐ Lam Loan ĐứcV
4 Đạt Q.Nam V.Anh H.Nam HươngĐ Lam Loan ĐứcV
5
Thứ 5 1 Hữu Trí Viêng H.Nam HươngĐ ThuỷT Loan Uyên
2 Hữu Trí Viêng H.Nam HươngĐ ThuỷT Loan Uyên
3 Hảo Hiệu Huy Trí Ngọc HươngĐ Trang Hoài
4 Hảo Hiệu Huy Trí Ngọc HươngĐ Trang Hoài
5
Thứ 6 1 Hảo Q.Nam V.Anh H.Nam Lam Ngọc Hữu Hoài
2 Hảo Q.Nam V.Anh H.Nam Lam Ngọc Hữu Hoài
3 Hảo Hiệu Huy Huế Ngọc Khuyến Trang Hoài
4 Hảo Hiệu Huy Huế Ngọc Khuyến Trang Uyên
5
Thứ 7 1 Hảo Hiệu Huy H.Nam Ngọc Lam Hữu Hoài
2 Hảo Hiệu Huy H.Nam Ngọc Lam Hữu Hoài
3 Hữu Trí Huy H.Nam Lam Khuyến Trang Uyên
4 Hữu Trí Huy H.Nam Lam Khuyến Trang Uyên
5

 

 

 

 

 

You may also like...