LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN: Từ ngày 05/8 đến ngày 10/8/2019

Trực BGH: Đ/C Nghệ

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

05/8

Học theo lịch Họp cấp ủy

Họp Hội đồng

* Bồi dưỡng các đội dự tuyển.

* Dạy học theo lịch.

* Thứ 2: 14 giờ 00, họp BCH Đảng bộ trường

15 giờ 00, họp Hội đồng.

* Thứ 3: 14 giờ 00, Sinh hoạt chi bộ

15 giờ 30: Họp tổ.

 

                       

Ba

06/8

nt Sinh hoạt chi bộ

Họp tổ

07/8

nt Bồi dưỡng dự tuyển
Năm

08/8

nt
Sáu

09/8

nt nt
Bảy

10/8

 

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 2 (Từ 05/8 đến 10/8/2019)

Toán

12

Lý 11 Hóa Sinh Tin

11

Tin 12 Văn Sử Địa Anh Pháp

12

Pháp 11
Thứ 4 (07/8) Chiều Đức T Lập L Viêng Hùng S Xuân Dũng Đức V Lĩnh S Lập Đ V. Anh Linh P Tâm P
Thứ 5 (08/8) Chiều Đức T Lập L Viêng Hùng S Dũng Trung T Đức V Lĩnh S Lập Đ Na Linh P Tâm P
Thứ 6 (09/8) Chiều Đức T Đạt L Viêng Hùng S Dũng Trung T Đức V Ngọc S Liên Huyền A Linh P Tâm P

 

 

 

 

You may also like...