LUẬT AN NINH MẠNG

LUẬT AN NINH MẠNG

.

         Luật An ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, trong đó nhiều hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến người sử dụng mạng xã hội. Nhà trường đăng tải đầy đủ nội dung của luật An ninh mạng, tài liệu tuyên truyền và tài liệu hỏi đáp về luật An ninh mạng để toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường được biết và thực hiện nghiêm túc.

          1. Nội dung đầy đủ của Luật An ninh mạng: Luật-An-ninh-mạng

          2. Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng: Tuyên truyền Luật ANM

          3. Tài liệu hỏi đáp về Luật An ninh mạng: Tài-liệu-hỏi-đáp-Luật ANM.

BAN GIÁM HIỆU              

You may also like...