THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

NĂM HỌC 2021 – 2022

          Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2021 – 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh), trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường như sau:

          Năm học  2021 – 2022, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tuyển sinh 11 lớp gồm: chuyên Toán 2 lớp, chuyên Anh 2 lớp, chuyên Lý 1 lớp, chuyên Hóa 1 lớp, chuyên Sinh 1 lớp, chuyên Tin 1 lớp, chuyên Văn 1 lớp, chuyên Sử-Địa 1 lớp, chuyên Pháp 1 lớp. Mỗi lớp không quá 35 em, riêng các lớp chuyên Ngoại ngữ không quá 25 em.  

          1. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) chương trình giáo dục phổ thông tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có độ tuổi được quy định tại Điều 23 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên.

          2. Điều kiện dự tuyển: Học sinh được tham gia dự tuyển vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh khi có đủ các điều kiện sau:      

          – Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

          – Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

          3. Phương thức tuyển sinh

          a. Vòng 1: Sơ tuyển

          Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển. Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:

          – Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp trung học cơ sở;

          – Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở;

          Các tiêu chí trên được đánh giá bằng điểm số. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cách cho điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2.

          b. Vòng 2: Thi tuyển

          – Môn thi: Môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và môn chuyên (Đối với lớp chuyên Sử – Địa thi môn chuyên thay thế là môn Ngữ văn; lớp chuyên Pháp thi môn chuyên thay thế là môn tiếng Anh). Mỗi thí sinh có thể đăng ký dự thi 2 môn chuyên không trùng buổi thi để tuyển sinh vào các lớp chuyên của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đồng thời đăng ký 2 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) để tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên.

          – Lịch thi:

          + Các môn không chuyên: thi chung đề và lịch thi với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên (ngày thi 02/6/2021).

          + Môn chuyên:

          Buổi sáng ngày 03/6/2021 thi các môn chuyên: Toán, Ngữ văn.

          Buổi chiều ngày 03/6/2021 thi các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh.

          – Hình thức thi môn chuyên: Áp dụng theo hình thức thi tự luận, riêng môn tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận và kiểm tra kỹ năng nghe, môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

          – Thời gian làm bài thi môn chuyên: 150 phút.

          – Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

          – Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1,  điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3.  

          – Điểm thi tuyển: Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên và bài thi môn chuyên đã tính hệ số.  

          – Nguyên tắc tuyển sinh: Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đạt từ 5 điểm trở lên. Căn cứ điểm thi tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm thi tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn, nếu vẫn còn những thí sinh có điểm bằng nhau thì Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định số lượng tuyển sinh.

          4. Địa điểm thi: Tại Hội đồng thitrường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Số 50, đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh).                            

          5. Đăng kí dự thi: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          6. Thời gian thu phiếu đăng ký nguyện vọng và lệ phí tuyển sinh: Các phòng GDĐT nộp danh sách thí sinh, phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, lệ phí thi tại Văn phòng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 21/5/2021 (Phòng GDĐT cử người nộp cùng lúc, nhà trường không thu riêng lẻ từng phụ huynh).

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                           (Đã ký)

                                                                                 Nguyễn Công Hoàn

You may also like...