TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC

STT CÔNG VĂN FILE GHI CHÚ
1 HD tuyên truyền ĐH TĐ yêu nước HD tuyên truyền Đại hội TĐ yêu nước toàn quốc
2 Công tác tuyên truyền ĐH TĐ yêu nước Công tác tuyên truyền ĐH thi đua yêu nước
3 Kế hoạch chi tiết ĐH TĐ toàn tỉnh lần thứ VII 217-KH-UBND Ke hoach chi tiet cua Dai ho thi dua toan tinh lan VII
4 Hướng dẫn tuyên truyền ĐH TĐ yêu nước 99 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII

 

 

You may also like...