KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM 2018

CÁC DỰ  ÁN THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM 2018

 

Sau vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 6/11/2017 tại THPT Chuyên Hà Tĩnh, các dự án sau tiếp tục hoàn thiện đề tài để tham gia dự thi cấp tỉnh:

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC KĨ THUẬT DỰ THI CẤP TỈNH NĂM 2018

 

TT Tên dự án Tên tác giả Lớp Người hướng dẫn
1 Nâng cao kỹ năng phòng chống tệ nạn xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học ở tỉnh Hà Tĩnh Võ Việt Hưng

Phan Tống Hồng Thái

11SĐ

11SĐ

Lê Thị Hoài
2 Phòng thí nghiệm vật lý ảo (Physic Labs) Nguyễn Văn Công Sơn

Lê Viết Hoàng

11L Đặng Thị Xuân
3 Áo giữ ấm trong môi trường nước lạnh Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Hương Ly

11A1 Nguyễn Quốc Nam
4 Góp phần thay đổi thói quen lạm dụng ngôn ngữ lệch chuẩn trong giao tiếp của học sinh THPT hiện nay Đặng Khánh Duy

Nguyễn Phạm Hà Yên

10H Trương Thị Nhật Anh
5 Phát triển kỹ năng cơ bản trong hoạt động xã hội ở học sinh THPT Bùi Cẩm Tú

Nguyễn Thị Việt Phương

11SĐ

11SĐ

Trịnh Thị Thủy

 

Tổ chức cuộc thi cấp trường:

– Ngày 16/10/2017: Tổ chức duyệt ý tưởng cấp tổ bộ môn.

– Ngày 26/10/2017: Các đề tài phải báo cáo kết quả nghiên cứu cho đ/c Nghệ.

– Ngày 06/11/2017 tổ chức thi cấp trường và chọn 5 đề tài dự thi cấp tỉnh.

– Từ 07/11/2017 đến 03/12/2017: Các đề tài tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

– Ngày 04/12/2017: Nộp sản phẩm về Sở giáo dục.

Thầy Phan Khắc Nghệ

You may also like...