DANH SÁCH HỌC SINH Ở NỘI TRÚ VÀ KHÔNG ĐƯỢC Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2017 – 2018

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC Ở NỘI TRÚ

NĂM HỌC 2017 – 2018

Nội trú của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 42 phòng ở với tổng số 172 chổ ở cho học sinh. Năm học 2017 – 2018 có 207 học sinh đăng kí xin được ở nội trú. Vì vậy, có 35 em không sắp xếp được chổ ở.

  1. Ban giám hiệu nhà trường đã họp và quyết định chỉ bố trí chổ ở cho học sinh khi có một trong các điều kiện sau đây:

– Học sinh trong đội dự tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia.

– Học sinh là con thương binh, con bệnh binh.

– Học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo; Học sinh là con mồ côi.

– Học sinh có gia đình sống ở vùng xã đặc biệt khó khăn, vùng xã bãi ngang.

– Học sinh khối 10 có đăng kí ở nội trú và khoảng cách từ nhà đến trường từ 15 km trở lên.

  1. Riêng những học sinh đã ở trong nội trú của năm học 2016-2017 mà có vi phạm nội quy nội trú từ 2 lần trở lên hoặc kết quả thi HSG cấp tỉnh thấp hơn 1,75 điểm so với điểm đậu thì nhà trường không bố trí nội trú.
  2. Sau đây là danh sách học sinh có đăng kí ở nội trú nhưng nhà trường không bố trí được.

Danh sách học sinh không được ở nội trú 2017 – 2018: (file đính kèm) HS không được ở nội trú (2017-2018)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC Ở NỘI TRÚ

NĂM HỌC 2017 – 2018

Danh sách học sinh khối 10 được ở nội trú 2017 – 2018: (file đính kèm)Khối 10

Danh sách học sinh khối 11 được ở nội trú 2017 – 2018: (file đính kèm)Khối 11

Danh sách học sinh khối 12 được ở nội trú 2017 – 2018: (file đính kèm)Khối 12

You may also like...