HỌC CÁC CHỦ ĐỀ STEM VỚI ĐẠI HỌC VINUNI

HỌC CÁC CHỦ ĐỀ STEM VỚI ĐẠI HỌC VINUNI

          Để giúp học sinh Trung học phổ thông có thêm các kiến thức và kỹ năng liên quan đến giáo dục STEM là những kiến thức và kỹ năng rất quan trọng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học VinUni đã chia sẻ miễn phí STEM E-platform cho giáo viên và học sinh tại trang web: stem.vinuni.edu.vn

          Sau khi đăng ký thành công, các em có thể truy cập vào bộ tài liệu giáo dục STEM, dự các bài giảng trực tuyến do các chuyên gia STEM giảng dạy và tham gia thảo luận trên các diễn đàn STEM. Đặc biệt, các em có thể tham khảo bộ tài liệu tham khảo của các chủ đề (ví dụ: Robot và xe tự hành…) để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc thi của ngày hội STEME 2020.

You may also like...