KỲ THI HSG TỈNH LỚP 10, 11 NĂM HỌC 2016-2017

KỲ THI HSG TỈNH LỚP 10, 11 NĂM HỌC 2016-2017

1. Địa điểm thi: Tất cả học sinh khối 10, 11 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thi tại trường THPT Phan Đình Phùng.

2. Chiều ngày 28/3/2017: Thí sinh xem số báo danh, phòng thi niêm yết tại trường THPT Phan Đình Phùng hoặc tại trang web: ktkdht.mov.mn

3. Sáng 29/3/2017: 

  • Khối 10 thi các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý
  • Khối 11 thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học.
  • Đúng 7h00 thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, quan triệt Quy chế thi và tiến hành thi.

4. Chiều 29/3/2017: 

  • Khối 10 thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học
  • Khối 11 thi các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.
  • Đúng 13h30 thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, quan triệt Quy chế thi và tiến hành thi.

5. Các thí sinh dự thi xem sơ đồ phòng thi trong tệp sau: SBD, sơ đồ phòng thi HSG tỉnh lớp 10, 11.

You may also like...