Thi chọn HSG tỉnh lớp 12 THPT năm học 2016 – 2017

Công văn số 1597 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức kỳ thi chọn Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT năm học 2016 – 2017.

Tải công văn ⇒ Thi HSG tinh lop12 Nam hoc 2016-2017

You may also like...