THÔNG TIN VỀ KỲ THI OLYMPIC ASMO 2019

.

THÔNG TIN VỀ KỲ THI OLYMPIC ASMO 2019

.

Các bạn học sinh tham về Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh năm 2019 (ASMO 2019) đọc các thông tin và tải đơn đăng ký ở đây:

.

Công văn Hội Vật lý Việt Nam gửi Bộ: ASMO 2019 – CV gửi Bộ GD_ĐT

Thư mời của Ban tổ chức: Invitation to organize ASMO

Hồ sơ của Ban tổ chức kỳ thi: Hồ sơ BTC

Đề án kỳ thi ASMO: ĐỀ ÁN kỳ thi ASMO

Cấu trúc đề thi ASMO: Cấu trúc đề thi ASMO

Giấy phép cho thi tại Hà Tĩnh: 

Phiếu đăng ký dự thi: PHIẾU ĐĂNG KÝ ASMO 2019

You may also like...