XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

        Sau đây là công văn Số 1372 /SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh vể việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017.

        Các đồng chí xem kỹ nội dung, đồng chí nào đủ điều kiện thì làm hồ sơ gửi cho đ/c Hoàn hoặc đ/c Giáp trước ngày 23/9/2017.

              File công văn: Kỷ niệm chương.pdf

You may also like...