CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CẤP TỈNH NĂM 2019

Các em truy ập vào các link dưới đây :

link công văn:CV trien khai thi Ý tưởng khởi nghiệp cap tinh nam hoc 2019-2020(28.11.2019_14h17p38)_signed

link kế hoạch tổ chức:02. Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2019

link: Thể lệ cuộc thi:01. QĐ Thể lệ cuoc thi khoi nghiep sang tao nam 2019

 

 

 

 

 

You may also like...