Category: Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 36: Từ ngày 24/5 đến ngày 29/5/2021 Trực BGH: Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 24/5 Khối 12 học theo TKB  Học...

Lịch công tác tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 35: Từ ngày 17/5 đến ngày 22/5/2021 Trực BGH: Đ/c Bình Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 17/5 Học theo TKB Họp...

Lịch công tác tuần 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 34: Từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021 Trực BGH: Đ/c Hùng   Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 10/5 Học theo TKB...

Lịch công tác tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 33: Từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021 Trực BGH: Đ/c Nghệ Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4/5/2021: click here Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số...