Tổ Địa lý

 

  _________TỔ ĐỊA LÝ_______

Thành lập năm 2014

Số thành viên: 6

Tổ trưởng: Nguyễn Quốc Lập

  1. GIỚI THIỆU

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, ngày 10/11/2014 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã thành lập tổ Địa lý gồm 6 giáo viên, do thầy Nguyễn Quốc Lập làm tổ trưởng. Hầu hết các giáo viên trong  tổ  được tuyển chọn về  qua các kỳ thi  chọn giáo viên giỏi cấp Tỉnh hoặc là học sinh cũ của trường đã đạt học sinh giỏi quốc gia, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở các trường đại học có uy tín.

Tổ Địa được đánh giá là một trong những tổ mạnh về chuyên môn trong trường. Tất cả 6 giáo viên của tổ đều là học sinh giỏi quốc gia qua các năm, đều tốt nghiệp loại Giỏi của trường Đại học sư phạm Hà Nội. Tập thể giáo viên trong tổ tuy còn trẻ nhưng luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc  đặc biệt  là công tác chuyên môn, không ngừng trau dồi chuyên môn, nâng cao tay nghề, tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

Thành tích của tổ Địa lý gắn liền với thành tích của nhóm Địa lý trong tổ Sử – Địa – Giáo dục công dân trong nhiều năm qua. Những gương mặt xuất sắc của tổ phải kể đến đó là thầy Nguyễn Quốc Lập với tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã 6 lần chủ nhiệm đội tuyển quốc gia, trong đó có hai giải Nhất của em Ngô Thị Biển (Năm học 2010 – 2011) và em Lê Thị Thủy Tiên (Năm học 2015 – 2016),  là cô Trương Thị Mai Liên với hai giải Nhất của em Lê Đỗ Khánh Linh, Nguyễn Hà Trang ( Năm học 2016 – 2017), là cô Trần Tố Uyên với nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Đây là những thầy cô giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, thực sự tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu và cũng là những tấm gương sáng cho thế hệ giáo viên đi sau trong tổ luôn cố gắng, phấn đấu hết mình trong sự nghiệp trồng người cao cả tại mái trường Chuyên Hà Tĩnh.

II.THÀNH TÍCH

  1. Thành tích học sinh
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP ĐẠT GIẢI

Năm học 1997-1998

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Đình Hậu

1 Lê  Thị Thu Huyền 12 Văn Giải Ba Địa 12
2 Dương Thị Quỳnh Mận 12 Văn Giải Ba Địa 12
3 Trần Thị Mai Phương 12 Văn Giải Ba Địa 12
4 Nguyễn Thanh Sơn 12 Văn  Khuyến khích Địa 12
5 Hồ Thị Xuân Thủy 12 Văn Khuyến khích Địa 12

Năm học 1997-1998

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Đình Hậu

6 Trần Tố Uyên 12 Văn Giải Nhất Địa 12
7 Bùi Thị Hằng Phương 12 Văn Giải Nhì Địa 12
8 Tô Thuý Nga 11 Văn Giải Nhì Địa 12
9 Hoàng Phan Hải Yên 12 Văn Giải Ba Địa 12
10 Trương Thị Mai Liên 12 Văn Giải Nhì Địa 12
11 Hà Thị Mỹ Dung 12 Văn Giải Ba Địa 12
12 Trần Thị Hương Lê 12 Văn Giải Ba Địa 12
13 Nguyễn Thúy Mơ 11 Văn Khuyến khích Địa 12

Năm học 1999 – 2000

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Đình Hậu

14 Nguyễn Thị Việt Hà 12 Văn Giải Ba Địa 12
15 Nguyễn Lê Thúy Hằng 12 Văn Giải Ba Địa 12

Năm học 2000-2001

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Đình Hậu

16 Phạm Thị Tuyết Mai 12 Văn Giải Ba Địa 12
17 Nguyễn Thị Phương Thảo 11 Văn Giải Ba Địa 12
18 Lê Thị Thúy Nga 12 Văn Giải Ba Địa 12
19 Lê Thị Ngọc 12 Văn Khuyến khích Địa 12
20 Đặng Thị Lĩnh Ninh 12 Văn Khuyến khích Địa 12

Năm học 2001-2002

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Đình Hậu

21 Lê Thị Hương Giang 11 Văn Giải Ba Địa 12
22 Phan Thị Tuyết Hoa 12 Văn Khuyến khích Địa 12
23 Nguyễn Thị Thảo 12 Văn Khuyến khích Địa 12
24 Trần Thị Ngọc Thủy 12 Văn Khuyến khích Địa 12

Năm học 2003-2004

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Đình Hậu

25 Phan Thị Thanh Huệ 11 Văn Khuyến khích Địa 12
26 Hồ Thị Thuận Yến 11 Văn Giải Ba Địa 12

Năm học 2004-2005

Chủ nhiệm đội tuyển: Vũ Thị Thi

27 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 11 Văn Giải Ba Địa 12
28 Nguyễn Thị Thành 12 Sử Địa Khuyến khích Địa 12

Năm học 2005-2006

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Quốc Lập

29 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 12 Vă Khuyến khích Địa 12
30 Phan Thị Thanh Tâm 12 Văn Khuyến khích Địa 12

Năm học 2006-2007

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Quốc Lập

31 Nguyễn Thị Thùy Linh 12 Văn Giải Ba Địa 12
 32 Nguyễn Thị Giang Thanh 12 Văn Giải Ba Địa 12
33 Lê Thị Quỳnh Trang 12 Văn Giải Ba Địa 12
34 Nguyễn Thị Thúy 12 – Minh Khai Giải Ba Địa 12
35 Trần Thị Thùy 12 – Hương Khê Khuyến khích Địa 12

Năm học 2007-2008

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Tố Uyên

36 Đậu Thị Thúy Hà 11 Văn Khuyến khích Địa 12
37 Lê Thị Sen 11 Văn Khuyến khích Địa 12
38 Nguyễn Minh Tâm 12 Văn Giải Ba Địa 12

Năm học 2008-2009

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Hậu Tú

 

39 Trương Thị Nhật Anh 12 Văn Giải Nhì Địa 12
40 Đậu Thị Thúy Hà 12 Văn Giải Nhì Địa 12
41 Trần Thị Thanh Lam 12 Văn Giải Nhì Địa 12
42 Đinh Thị Thùy Linh 12 Văn Khuyến khích Địa 12
43 Lê Thị Sen 12 Văn Giải Ba Địa 12
44 Hồ Thị Lệ Thu 11 Văn Giải Ba Địa 12

Năm học 2009-2010

Chủ nhiệm đội tuyển: Trương Thị Mai Liên

 

45 Nguyễn Thị Thanh Huệ 12 Văn Giải Nhì Địa 12
46 Trần Thị Huyền 12 Văn Giải Nhì Địa 12
47 Nguyễn Hà Duy 11 Văn Giải Ba Địa 12
48 Trần Thị Cẩm Hương 11 Văn Khuyến khích Địa 12
49 Ngô Thị Biển 11 Văn Giải Nhì Địa 12
50 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 12 – Kỳ Anh Khuyến khích Địa 12

Năm học 2010-2011

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Quốc Lập

 

51 Ng« ThÞ BiÓn 12 Văn Giải Nhất Địa 12
52 Phan Danh B¶o Trung 12 Văn Giải Nhì Địa 12
53 NguyÔn Hµ Duy 12 Văn Giải Nhì Địa 12
54 TrÇn ThÞ CÈm H­¬ng 12 Văn Giải Ba Địa 12
55 Phan ThÞ T©m Chi 11 Văn Khuyến khích Địa 12
56 Ph¹m ThÞ Quúnh 11 Văn Khuyến khích Địa 12

Năm học 2011-2012

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Quốc Lập

 

57 Dương Thị Hiền 12 Văn Giải Ba Địa 12
 58 Trương Thị Ngọc Bích 11 Văn Giải Ba Địa 12
60 Phan Thị Tâm Chi 12 Văn Giải Ba Địa 12
61 Phạm Thị Quỳnh 12 Văn Giải Ba Địa 12
62 Nguyễn Thị Thanh 12 Văn Giải Ba Địa 12
63 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11 Văn Giải Ba Địa 12

Năm học 2012-2013

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Tố Uyên

 

64 Trương Thị Ngọc Bích 12 Văn Khuyến khích Địa 12
65 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 12 Văn Khuyến khích Địa 12
66 Phạm Thị Hậu 12 Văn Giải Ba Địa 12
67 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12 Văn Khuyến khích Địa 12

Năm học 2013-2014

Chủ nhiệm đội tuyển: Trương Thị Mai Liên

 

 68 Nguyễn Mai Hiền Chi 12 Văn Giải Ba Địa 12
 69 Nguyễn Đoàn Khánh Linh 11 Văn Giải Nhì Địa 12
 70 Đặng Thị Kim Anh 11 Văn Giải Nhì Địa 12
 71 Mai Văn Tích 12 Văn Giải Ba Địa 12
 72 Dương Nguyễn Hà Anh 12 Văn Khuyến khích Địa 12
 73 Hồ Thị Ngọc Quỳnh 12 Văn Giải Nhì Địa 12

Năm học 2014-2015

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Quốc Lập

 

74 Đặng Thị Kim Anh 12 Văn Giải Nhì Địa 12
75 Chu Thị Mỹ Hạnh 12 Văn Giải Nhì Địa 12
76 Nguyễn Đoàn Khánh Linh 12 Văn Giải Ba Địa 12
77 Nguyễn Thúy Nga 11 Sử  Địa Giải Ba Địa 12
78 Nguyễn Trần Diệu Thúy 12 Văn Giải Ba Địa 12

Năm học 2015 – 2016

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Quốc Lập

 

79 Lê Thị Thủy Tiên 12 Sử Địa Giải Nhất  Địa 12
80 Nguyễn Thúy Nga 12 Sử Địa Khuyến khích Địa 12
81 Trần Thị Lam 12 Văn Giải Ba Địa 12
82 Trần Thị Mỹ Duyên 12 Văn Khuyến khích Địa 12
83 Nguyễn Thị Thủy 12 Sử Địa Khuyến khích Địa 12
84 Hà Trang 11 Sử Địa Khuyến khích Địa 12
85 Chu Thị Mai 11 Sử Địa Khuyến khích Địa 12
86 Phan Văn Hùng 12A3 – LCT Khuyến khích Địa 12
87 Lê Thị Dung 12A1 – PĐP Giải Ba Địa 12

Năm học 2016 – 2017

Chủ nhiệm đội tuyển: Trương Thị Mai Liên

 

88 Lê Đỗ Khánh Linh 12 Sử – Địa Giải Nhất  Địa 12
89 Nguyễn Hà Trang 12 Sử – Địa Giải Nhất  Địa 12
90 Hoàng Hà Khánh Ly 12 Sử – Địa Giải Nhì  Địa 12
91 Nguyễn Thị Tâm 11 Sử – Địa Giải Nhì  Địa 12
92 Thái Thị Thủy 11 – Lê Hữu Trác Giải Nhì  Địa 12
92 Bùi Thị Linh Chi 11 Sử – Địa Giải Ba  Địa 12
93 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 12 Văn Giải Ba  Địa 12
94 Chu Thị Mai 12 Sử – Địa Giải Ba  Địa 12
95 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 11 Sử – Địa Giải Ba  Địa 12
96 Nguyễn Thị Đài Trang 11 Sử – Địa Giải Ba  Địa 12

 

 

III. THÀNH VIÊN

  Họ và tên:             Nguyễn Quốc Lập

Ngày sinh:            28 – 06 – 1981

Quê quán:             Lộc Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ:              Tổ trưởng chuyên môn

Ngày vào ngành: 01 – 09 – 2003

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:           Bằng khen Bộ GD&ĐT, CSTĐ cơ sở

Số điện thoại:       0904787275/0972562388

Email:                    nguyenquoclapht@gmail.com

  Họ và tên:             Trần Tố Uyên

Ngày sinh:            11 – 05 – 1981

Quê quán:             Hương Khê – Hà Tĩnh

Chức vụ:              Tổ phó chuyên môn

Ngày vào ngành: 03 – 09 – 2003

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:            CSTĐ cơ sở

Số điện thoại:       0983363357

Email:                    trantouyenht@gmail.com

  Họ và tên:             Trương Thị Mai Liên

Ngày sinh:            03 – 07 – 1981

Quê quán:             Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ:              Giáo viên

Ngày vào ngành: 04-09-2003

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:            CSTĐ cơ sở

Số điện thoại:       0963455858

Email:                    truonglien81@gmail.com

   

Họ và tên:             Nguyễn Thị Hương

Ngày sinh:            13 – 10 – 1986

Quê quán:             Bắc Ninh

Chức vụ:              Giáo viên

Ngày vào ngành: 31 – 12 – 2008

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:           

Số điện thoại:       0983743859

Email:                    huongnguyenbn86@gmail.com

  Họ và tên:             Nguyễn Thị Thùy Linh

Ngày sinh:            18 – 02 – 1989

Quê quán:             Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ:              Giáo viên

Ngày vào ngành: 01 – 03 – 2012

Trình độ:              Đại học

Thành tích:           

Số điện thoại:       0916238488

Email:                    vulinh2268@gmail.com

  Họ và tên:             Trương Thị Nhật Anh

Ngày sinh:            20 – 11 – 1991

Quê quán:             Thành phố Hà Tĩnh

Chức vụ:              Giáo viên

Ngày vào ngành: 17 – 01 – 2014

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:           

Số điện thoại:      0942282870

Email:                   truongnhatanh.2011@gmail.com