Ngoại khóa

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI – CHỦ ĐỀ “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” 0

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI – CHỦ ĐỀ “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI Chủ đề “Thắp sáng ước mơ”   Sáng thứ 2 ngày 5/11/2018, trong tiết chào cờ đầu tuần các em học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh...