Author: Phạm Thị Linh Chi

SÔI NỔI THÁNG THANH NIÊN: ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ CHỨC HÀNH HƯƠNG VỀ ĐỊA CHỈ ĐỎ

      Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường; Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp năm học; Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên,...