Author: Phạm Thị Linh Chi

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH VỚI NHIỀU THÀNH TÍCH NỞ RỘ TRONG CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023 – 2024

Sáng ngày 28/12, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức tổng kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023 – 2024. Tại đây, 4 dự...